Så hanterar Aftonbladet dina personuppgifter

Varför registrerar vi dina personuppgifter?

OM AFTONBLADET

Som registrerad användare hos Aftonbladet Nya Medier får du möjlighet att ta del av tjänster och aktiviteter som bara registrerade användare får tillgång till.

Detta gäller idag tjänster med personliga inställningar och våra diskussionsgrupper.

Med ditt godkännande kan vi komma att använda dina uppgifter för att skicka dig information om Aftonbladet Nya Medier och Aftonbladets produkter och tjänster.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Aftonbladet Nya Medier hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Detta innebär att vi inte kommer att lämna ut dina uppgifter till andra företag eller använda dem till oönskad reklam. Användningen av tjänster och aktiviteter kommer inte att kunna härledas tillbaka till en viss person.

Aftonbladet Nya Medier hanterar de uppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). För mer information om PUL, klicka här.

Ändring av dina personuppgifter

Som registrerad användare hos Aftonbladet Nya Medier har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra dina uppgifter. Detta gör du via e-post till användarservice