Fritt fram för solpaneler – bygglovet slopat

Publicerad:
Nu blir det lättare att skaffa solpaneler.
Foto: Colourbox
Nu blir det lättare att skaffa solpaneler.

Solenergi

Nu blir det enklare att sätta upp solpaneler på taket. Från och med 1 augusti är kravet på bygglov borttaget så länge panelerna följer husets form.

Från och med 1 augusti behövs det inte längre bygglov för att sätta upp solenergianläggningar inom detaljplanerat område så länge anläggningen följer byggnadens form. Reglerna gäller för en- och tvåfamiljsfastigheter.

Syftet med det slopade kravet på bygglov är att öka användningen av solenergi. Trots att användandet av solenergi i världen ökat nästan 50 gånger så har användningen av solenergi i Sverige legat på en låg nivå.

Foto: Colourbox

Regeringen skrev i sin lagrådsremiss:

”Förenklingen av regelsystemet för bygglov ska underlätta en omställning till förnybar el och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet.”

Lagändringen är också en del av arbetet med att minska det byråkratiska ”krånglet” vid byggandet av bostäder.

Solcellskollen finns tips och råd om solenergi.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM HÄRLIGT HEMMA