Dagens namn: Agnes, Agneta
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

”Funktionshindrade barn ska dödas”

En norsk sjuksköterskeelev har utlöst en opinionsstorm sedan han föreslagit att funktionshindrade barn bör dödas.

– Hårresande, säger professorn i medicinsk etik Jan Helge Solbakk vid universitetet i Oslo.

Elevens framförde sitt förslag inför examinationen av årets nya sjuksköterskor, när han skulle utvärdera sina studier.

– Jag tycker att barn med funktionshinder bör avlivas snarast möjligt om det är omöjligt att göra dem friska och nyttiga för samhället.

Det makabra förslaget har omskrivits i fackorganet Tidsskriftet Sykepleien. När det blev känt sade de norska sköterskornas yrkesetiska råd att mannen inte bör få arbeta i vården.

Det är dock oklart huruvida eleven fått betyg och godkänts som sjuksköterska, säger Marie Aakre i etikrådet.

Myndigheten som ansvarar för de norska sjuksköterskornas legitimering har också reagerat kraftigt.

– Jag tycker det är ett avskyvärt uttalande. Sådan vårdpersonal vill vi inte ha, säger chefen för myndigheten Per Haugum.

Haugum är dock osäker på om uttalandet kan stoppa legitimeringen. Enligt lagen måste inte bara attityden utan även uppförandet visa att någon är olämplig.

Skolan där mannen studerat vill inte kommentera händelsen.

Senaste TV-klippen