Dagens namn: Georg, Göran
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Äntligen fattar de

  Det dröjde fyra år innan politikerna backade.  Under tiden har de som drabbats av det som ministern kallar ”fyrkantighet i systemet” försökt göra sina röster hörda.  Aftonbladet skrev om det ”Nya tuffa Sverige” – till sist förstod regeringen att de måste ändra reglerna för sjukförsäkringen.

Detta klipp finns inte längre på aftonbladet.se, men prova gärna Aftonbladet TV.

”Vi har lyssnat på kritiken”

Oppositionen ska ha credit för de såg problemen

Regeringen tänker göra om reglerna för sjukförsäkringarna.

– I vår iver blev vi lite fyrkantiga, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Men förändringarna möts inte av jubel:

– Jag tror att det här är ett sätt att lugna kritiken, säger läkaren Jenny Fjell.

Efter presskonferensen i Rosenbad i går sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att han tycker att de rigida reglerna är det nuvarande sjukförsäkringssystemets största brist.

– Jag tror att vi i vår iver att ha tidsgränser som är viktiga för att hjälpa människor tillbaka gjorde reglerna lite för fyrkantiga, säger han.

Ett av de viktigaste förslagen i den proposition som regeringen ska lägga fram i höst är ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen. Man ska införa något som kallas ”oskälighetsprövning” – alltså undersöka om det är oskäligt att tvinga ut folk i arbetsmarknadspolitiska program efter maxgränsen i sjukkassan.

Men vilka grupper som kan innefattas av detta vill Ulf Kristersson inte uttala sig om.

Inte heller hur många som drabbats under det nuvarande systemet:

”Vi har haft problem”

– Det är svårt att säga hur många det är, men vi har sett tillräckligt många enskilda fall för att det ska vara uppenbart att vi har haft problem med fyrkantighet och att en del har fallit mellan stolarna i arbetet hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

De nya reglerna kan tidigast träda

i kraft den 1 januari 2012.

Aftonbladet startade granskningen av hur de nuvarande reglerna slog mot sjuka redan 2007 i en artikelserie under vinjetten ”Nya tuffa Sverige”. Sedan fortsatte berättelserna om de drabbade att strömma in och vinjetten blev kvar som återkommande moment i tidningen.

Ingen kompensation

Socialförsäkringsministerns budskap om att man till slut uppmärksammade dem är en klen tröst, någon kompensation är inte att vänta.

– Jag tycker att man både ska se de stora framgångarna som man lyckats med, men också erkänna det som inte varit bra nog. Och det försöker vi rätta till nu.

Vi kommer alltså att få leva med att en grupp människor som blev sjuka under den här perioden blev drabbade av det som du kallar fyrkantighet?

– De stora systemen kommer alltid att vara ifrågasatta. Jag tror att man nu med lite större individuell hänsyn kan täcka in en del av de människor som har kommit i kläm i de nya reglerna.

Läkaren orolig

Jenny Fjell, läkare och grundare av föreningen Resurs, är tveksam till effekterna av förslagen:

– Jag känner mig oroad och tror att det nya begreppet ”oskäligt” bara kommer att beviljas i undantagsfall. Jag tror snarare att det här är ett sätt att lugna kritiken, säger hon.

Vad oskäligt i praktiken innebär kan till sist bli en domstolsfråga:

– De som vill överklaga får vända sig till förvaltningsrätten och pröva vad som är oskäligt. Och det kommer att ta tid. Så det dröjer nog innan vi vet effekterna av förändringen, säger Jenny Fjell.