Dagens namn: Angela, Angelika
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Kulturarvet uppdrag för sjukskrivna

Människor med nedsatt arbetsförmåga får arbeta med att rusta upp det svenska kulturarvet, föreslår regeringen i höstens budgetproposition.

Satsningen omfattar digitalisering, inventering och vård av kulturarvet och Riksantikvarieämbetet får ansvaret för detta.

800 miljoner kronor ska ge utförsäkrade arbete inom kultursektorn.

– Det här är en brygga in till arbetsmarknaden med meningsfullt arbete, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till Dagens Nyheter.