Dagens namn: Amalia, Amelie
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Så påverkas du av EU:s krispaket

Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt.   Finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt. Foto: Niclas Hammarström

Det nya krispaketet kan påverka din ekonomi positivt.

Svenska bankers utlåningsräntor kan sänkas.

Men frågan är om nedskrivningen av Greklands bankskuld räcker för att rädda landet från konkurs.

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.   Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Foto: Stefan Mattsson

Euroländerna har till slut nått en överenskommelse kring ett krispaket.

Men hur kommer paket att påverka Europa, Sverige och till slut dig som privatperson?

Harry Flam, professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet, hjälper till att reda ut effekterna.

Ökad kapitaltäckning för bankerna
Europa:

Krispaketet innebär att alla systemviktiga banker i Europa måste öka sin kapitaltäckning till 9 procent fram till nästa sommar. Mer pengar måste helt enkelt in så bankerna klarar av en kris.


Tanken är att bankerna ska bli säkrare och stabilisera den europeiska bankmarknaden.


Sverige:

Även de svenska bankerna måste få in mer aktiekapital.

– I sammanhanget det lite pengar, det rör sig om 12 miljarder kronor. Det motsvarar mindre än två månaders vinster för de fyra stor bankerna. Det är inga problem för dem att få ihop de pengarna, säger Harry Flam.


Svenska banker är ganska hög grad beroende av att finansiera sin ekonomi genom att låna pengar på den europeiska bankmarknaden. Då uppgörelsen förhoppningsvis har en stabiliserade effekt bör räntorna generellt sänkas på bankmarknaden. Då blir det billigare för svenska banker att finansiera sin utlåning.


Men om bankerna måste ha en större buffert när kapitaltäckning ska öka till 9 procent, blir det svårare att uppnå samma vinstprognoser. Det gör att gapet mellan inlåningsräntor och utlåningsräntor kan bli större om man vill behålla samma vinstprognos.

 

Mig:

Om bankerna får lägre upplåningskostnader kan de försöka ta kunder från de andra bankerna genom att som exempel sänka utlåningsräntorna.

– De kan konkurrera med lägre priser och lägre ränta på utlåning. Men konkurrensen bland de svenska bankerna fungerar inte särskilt bra i dag, så det är lite osäkert om det slutar med lägre vinster för bankerna eller lägre utlåningsräntor för kunderna, säger Harry Flam.


Mer pengar till krisfonden

Europa:

Den europeiska krisfonden EFSF ska utökas från dagens 440 miljarder euro till 1 000 miljarder euro. Dels genom en slags försäkringslösning och via privata och offentliga investerare i Europa och världen.

 

Sverige:

När krisfonden EFSF utökas kan även det få en stabiliserande effekt på den europeiska bankmarknaden. Svenska regeringen har sagt att man inte kommer att bidra med pengar till krisfonden.

 

Som tidigare nämnt är svenska banker i ganska hög grad beroende av att finansiera sin ekonomi genom att låna pengar på den europeiska bankmarknaden. Bankerna vågar låna ut pengar till varandra och räntan kan sänkas. Det blir billigare för svenska banker att finansiera sin utlåning.

 

Mig:

Om bankerna får lägre upplåningskostnader konkurrensen öka bland bankerna. Det kan som exempel leda till billigare bolån och bättre sparräntor för privatpersoner.

 

50 procent av Greklands bankskuld skrivs av

Europa:

Bankerna går med på en 50-procentig skuldnedskrivning för Grekland. Även den åtgärden kan få en stabiliserande effekt för hela Europa. Men frågan är om det räcker i längden?


– De får en nedskrivning men det räcker inte. Därför att de till 2020 fortfarande har en skuld som är 120 procent av BNP, det är väldigt mycket. De har ett budgetunderskott på 10 av BNP och de skulle behöva ett budgetöverskott på 10 procent av BNP, säger Harry Flam.


Risken är att skulden bara kommer att öka, då Grekland måste låna pengar för att betala av sin ränta på andra lån.


Till slut kan det leda till att även statliga utlånare, flera länder, skriva ner sina lån. Det kommer direkt att påverka skattebetalarna ute i Europa som får ta smällen.

 

Sverige:

De svenska bankerna har väldigt lite utlåning till Grekland och kommer knappt påverkas.


SEB är den enda banken som fortfarande har grekiska statspapper.

 

Mig:

Eftersom Sverige har väldigt lite utlåning till Grekland, kommer skattebetalarna påverkas väldigt lite.