Dagens namn: Elsa, Isabella
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Så här vill vi inte ha det

Att Stockholms socialborgarråd Anna König Jerlmyr i en debattartikel (21/3) skriver att hon vill problematisera och bemöta stadens hemlöshet, tillsätta en utredning och lyfta problemet på EU-nivå är välkomnande. Grunden för detta ligger i den hearing som vi – Ny Gemenskap, Frälsningsarmén m.fl. – anordnade den 7 mars. Syftet med uppropet var att öppna för dialog och att åter sätta hemlöshetsproblematiken på den politiska agendan samt att omedelbart få till stånd konstruktiva samtal mellan oss som representerar frivilligorganisationerna och staden. Vi hade äran att gästas av bl.a. socialborgarrådet, regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur m.fl. Det fanns många frågor på dagordningen och många gav upphov till fortsatt dialog. De omkring 200 personer som närvarade kan säkert också instämma i att det behövs en tydlig och snabb förändring i arbetet med att finna lösningar på hemlöshetsproblematiken.


I debattartikeln menar socialborgarrådet att hemlösheten minskar i Stockholm. Det stämmer enligt Socialstyrelsens senaste mätning 2011 även om resultaten bör tas med viss försiktighet. Undersökningen omfattar t.ex. inte papperslösa eller EU-medborgare. Många av de tiggare som vi dagligen ser i våra storstäder utgörs av dessa grupper. Hade vi inte avskaffat det? Varför höjs inga politiska röster för att så här vill vi inte ha det? Det tar tid att finna praxis för hemlösa som rör sig inom EU. Men inte ska väl någon behöva frysa eller svälta ihjäl i Stockholm bara för att personen är rumän? De ideella organisationerna drivs av motivet att se människan utifrån vem han eller hon är och behöver. Oavsett hur svåra omständigheterna är lever vårt engagemang vidare. Att vara hemlös innebär att sakna möjligheten leva på sina egna villkor. För de flesta av oss kan det vara svårt att föreställa sig ett liv utan en bostad, utan ett hem, utan några mötesplatser.


Att frivilligorganisationer som vi representerar ska få möjlighet att ”kunna bidra med förslag till insatser” är också något som vi välkomnar eftersom det här finns en bred beprövad erfarenhet. Vi har uppvaktat Stockholms stad varje år under decennier för att få till stånd än mer konstruktiva samtal där fokus har varit på problematiken kring hemlöshet. Vi kommer att fortsätta uppvakta Stockholms stadshus och även regeringens hemlöshetssamordnare med önskan om att kunna ses för överläggningar snarast som möjligt.


Vi eftersträvar goda, konstruktiva samtal där både representanter från kommunen, regeringen, polisen, socialtjänst och från frivilligorganisationerna finns med. Detta är dock ingen ny fråga. Frälsningsarmén har funnits i över hundra år och Ny gemenskap som bildades för 44 år sedan har tagit många initiativ för människor i utsatthet. Vi välkomnar att socialborgarrådet vill problematisera och bemöta stadens hemlöshet, men vi vill också se att kommunen och regeringen snarast kontaktar oss och våra vänorganisationer för uppföljning och fortsatt dialog. Vi vill ha en förändring nu och vi har arbetat, arbetar och kommer att arbeta hårt för att minska hemlösheten i Stockholm. Men i takt med att den finns måste vi få fortsatt stöd att bedriva vår verksamhet, främst i innerstaden där det behövs fler öppna dagverksamheter för människor som lever i hemlöshet och annan utsatthet. Vi har nu öppnat för en dialog och vill att vi tillsammans sätter oss ner och pratar hur vi skall bemöta hemlösheten i staden på bästa sätt.


Johan Holmdahl

Magnus Helmner