Dagens namn: Lukas
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Anders Borgs nya budget gapar tom

Miljöpartiet: Regeringens ekonomiska politik saknar helt reformambitioner

Vi har sett det komma, många har kritiserat det, och i går, när Anders Borg presenterade regeringens vårbudget, blev det ett faktum – Sveriges regering saknar reformambitioner. Alliansen kan inte enas om några nya förslag.

Miljöpartiet, och många med oss, efterlyser en politik med kraftfulla åtgärder. Det handlar om insatser mot ungdomsarbetslösheten, svar på vad som händer med kvaliteten i skolan, ambitioner för klimatpolitiken och åtgärder mot orättvisorna i socialförsäkringssystemen. Svaren och lösningarna på dessa utmaningar är tyvärr frånvarande i Alliansens vårbudget. Anders Borg vill hellre titta i backspegeln och prata om allt han har gjort, inte vad han vill göra 2012 och framåt.

Mot detta ställer Miljöpartiet investeringar som moderniserar Sverige samtidigt som det skapar nya jobb. Det är långsiktiga satsningar på infrastruktur, utbildning och klimat som står i fokus. Nya hållbara jobb skapas i växande sektorer som klimatsmarta transporter, miljöteknik och förnybar energi.

Anders Borg verkar leva kvar i den förlegade föreställningen att ansvarsfull klimatpolitik hotar jobben, när den i stället skapar nya jobb och företag. I vårt grannland Tyskland är detta ­uppenbart – den tyska regeringens investeringar i förnybar energi beräknas ge 700 000 nya jobb.

 

Dagens småföretag är morgondagens storföretag. Vi vet att det finns många framtida – och redan existerande – småföretag som har all chans att lyckas och utvecklas till nya framgångssagor, och de förtjänar en bättre­ småföretagarpolitik än den ­regeringen för i dag.

Vi föreslår en permanent sänkning av arbetsgivaravgiften och avskaffande av sjuklöneansvaret för företag med upp till tio ­anställda.

Industrin är central i utvecklingen av den svenska ekonomin. Miljöpartiet vill se en modern industripolitik för ökad internationell konkurrenskraft. Det kräver långsiktiga spelregler och investeringar i utbildning, forskning och kommersialisering av innovationer.

För att möta den ekonomiska krisen och för att Sverige ska stå starkt när högkonjunkturen kommer tillbaka är det nu läge att ­ genomföra framtidinvesteringar i järnväg, nya bostäder, energi ­ effektivisering och förnybar energi. Därför är det Miljöpartiets politik.

I regeringens budget nämns knappt skola och utbildning. Detta trots att Jan Björklunds skola är ett misslyckande. Miljöpartiet ser med stor oro på de långsiktiga effekterna av den skolpolitik som bedrivs i dag. ­Alliansens vårbudget innebär fortsatta nedskärningar på gymnasieskolan och uteblivna satsningar på lärare. Miljöpartiet vet att en bra skola, lärare som är engagerade och som får rätt förutsättningar är grundbulten till ett välmående hållbart samhälle. Därför satsar vi sex miljarder på ökad kvalitet i skolan.

 

Alliansens vårbudget saknar trovärdig och hållbar klimatpolitik. Istället för att minska klimatutsläppen ökar Sveriges utsläpp kraftigt. Alliansens vårbudget innebär fortsatta utsläppsökningar. Det är skrämmande att se hur Alliansen medvetet driver en politik som på bara några få år har skjutit flera års framgångsrikt klimatarbete i sank.

Med Miljöpartiets politik kan Sverige återigen ta klimatansvar. Med satsningar på sol-, vind-, och bioenergi – i stället för olja, kol och uran – kan vi uppnå målet med en 100 procent förnybar energif­örsörjning.

 

Per Bolund