Dagens namn: Fabian, Sebastian
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Kalla krigets vibbar känns i ryggmärgen

I strikt mening har Ryssland inte brutit mot några lagar.

Men den ryska övning som Svenska Dagbladet avslöjar är ändå högst anmärkningsvärd.

Vibbarna från kalla kriget känns ända in i ryggmärgen.

Eftersom de ryska bombplanen och stridsflygplanen hållit sig på rätt sida gränsen handlar det inte om någon kränkning av svenskt luftrum. Men aktionen för ändå tankarna till ryssarna u-båts­intrång i Blekinges skärgård 1981.

Det hör knappast till vanlig­het­en att Ryssland skickar två av sina mest avancerade bombplan, som kan utrustas med kärnvapen, rakt mot Sverige för att simulera ett anfall.

Åtminstone inte efter Sovjet­unionens fall 1991. Sedan dess har det rått ett klimat av avspänning runt Östersjön. Fram tills rätt nyligen.

Före det hände det att ryskt stridsflyg styrde rakt mot Sve­rige men vände precis innan de kom in över svenskt luftrum. Det var i en annan tid då spänningen i världen låg på en helt annan nivå än i dag.

Då stod de båda supermakterna USA och Sovjetunionen mot var­andra. Man tävlade om världs­herravälde och hade delat upp världen mellan sig. Sverige var på pappret neutralt men i verklig­heten var vi mer kompisar med USA än med Sovjet.

På den tiden ingick övning­arna i kalla krigets terror­balans där båda sidor hela tiden ut­manade var­andra för att visa att man var beredd att slå tillbaka minsta anfall.

Ryska hotet nästan noll

Efter Berlinmurens fall och det sovjetiska imperiets upp­lösning följde en period av av­militari­ser­ing. Ryssland hade inte råd att upprätthålla sina stora militära styrkor. Eftersom Warszawa­pakten upplöstes och det ryska hotet i ett slag ansågs minimerat nästan till noll så började en rad länder i Europa att nedrusta. Evig fred ansågs stå för dörren.

Sverige avskaffade sitt inva­si­ons­försvar och bestämde sig för att svenska soldater i framtiden i stället skulle skickas ut på olika fredsbevarande insatser runt om i världen. Något internt försvar att tala om behövdes inte längre.

De senaste åren har det skett ett brutalt uppvaknande.

Nu erkänner till och med ÖB och försvarsministern att Sve­rige kan hålla stånd i maximalt en vecka om Ryssland anfaller.

Under Vladimir Putins ledning har Ryssland åter börjat satsa hårt på militären. De ryska försvars­utgifterna ökar snabbare än nästan något annat lands. Men man ska komma ihåg att det sker från en låg nivå. Rysslands upprustning handlar mest om att ersätta gamla och uttjänta vapen med nya och moderna som kostar betydligt mer.

Men det är inte hela sanningen.

Vill stärka självförtroendet

Putin vill stärka ryssarnas själv­förtroende och återskapa en del av den forna stormaktsglansen. Han vill visa omvärlden att man inte ska tro att det går att köra över Ryssland som i fallet Libyen där Nato använde en FN-resolution för att i praktiken störta Muammar Gad­dafi, en allierad till Ryssland.

Framför allt har Ryssland tröttnat på att USA och Nato hela tiden flyttar fram sina positioner i de forna Sovjet­repu­blik­er­na som ­blev självständiga länder när Sovjet upplöstes. Tydlig­aste exemplet var när Putin 2008 lät invadera Georgien, som då stod på gränsen till med­lemskap i Nato.

Riktad mot Sverige

Udden i övningen som nu avslöjats är inte i första hand riktad mot Sverige. Ryssland är på inget sätt i färd med att invadera vårt land.

Snarare är övning­en en signal till USA att hålla fingrarna borta från ryska intressen. Sve­rige är inte med i Nato och därför ett bra land att tuppfäktas med utan att direkt utmana USA.

Även om övningen i sig inte innebar något hot mot Sverige är det mest oroande att svensk militär togs så totalt på sängen.

Trots att vi ska ha dygnet runt-beredskap fanns det inga JAS-plan att skicka upp för att visa ryssarna att vi noterat vad de höll på med. En viktig signal i det militära umgänget.

Vad pysslade det svenska flygvapnet egentligen med? Trots att ryssarna informerat om att de skulle hålla en stor övning runt Östersjön hade de svenska piloter­na uppenbarligen fått påskledigt.

SvD:s avslöjande är en följd av läckor inom försvaret. Någon där vill att den här nyheten ska komma ut. Kanske för att skrämma svenskarna så mycket att de går med på höjda anslag till för­svaret.

Om Aftonbladet