Dagens namn: Markus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Ansvariga politiker: Vi är inte nöjda

Personalbristen på landets sjukhus beror inte på bristande resurser.

Det finns helt enkelt inte folk att anställa, enligt ansvariga politiker.

– Det är klart att vi inte är nöjda med situationen, varken för de anställda eller för patienterna, säger Ludvig Larsson (FP), landstingsråd i Uppsala.

Somrarna är alltid pressade på landets sjukhus. Erfaren vårdpersonal går på semester samtidigt som patienttrycket är lika stort eller till och med större än under andra perioder. Men i år har facket beskrivit situationen som "värre än någonsin".

– Det är en jättepressad situation och vi har försökt från sjukhusets sida att rekrytera folk men det är brist på personal i hela Sverige. Det är inte en resursfråga men det finns inte finns folk att anställa. Vi har fått dra ner all planerad verksamhet till ett absolut minimum för att klara av det akuta, säger Ludvig Larsson, ansvarigt landstingsråd i Uppsala där antalet vårdplatser minskat med nära en tredjedel under sommaren.

Långa vårdköer

När den planerade sjukvården skjuts upp skapas långa vårdköer som måste betas av i höst, efter en lång sommar av hårt slit.

Situationen är värst i storstäderna där sjukhusen haft svårt att rekrytera sommarvikarier.

– Läget är ansträngt men stabilt. Tuffast är det för akutsjukvården, framför allt på Karolinska. Vi måste bli bättre på att planera och samverka för att vi ska få det här att fungera, säger Anna Nergårdh, chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm.

– Det varierar väldigt från dag till dag men bland barnmorskorna har det varit svårare. Skulle man få ett sjukdomsfall blir det extra tufft och man får skjuta på planerade operationer. Men den akuta situationen klarar vi av, säger Birgitta Södertun (KD), regionråd i Skåne.

”Yrket lockar inte”

Sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Filippa Reinfeldt, vill inte svara på Aftonbladets frågor men föreslog i en debattartikel i Svenska Dagbladet i veckan att sjuksköterskeutbildningen i huvudstaden bör utökas med 400 platser.

Men det räcker inte, tror landstingsrådet Ludvig Larsson i Uppsala.

– Det tror jag faktiskt inte för det största problemet är att vårdyrkena inte är tillräckligt lockande för ungdomar. Det måste vi se till att ändra på för rekryteringsproblemen på sikt oroar mig väldigt mycket, säger Ludvig Larsson.