Dagens namn: Jon, Jonna
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

"Spiken i kistan för den gamla skolpolitiken"

Jan Björklund kommenterar skolraset med att skylla på S-regeringen

Det var en allvarlig utbildningsminister som kallade till presskonferens i Rosenbad för att kommentera katastrofresulatatet i PISA-undersökningen som visar att svenska elever nu ligger under genomsnittet för OECD-länder i alla ämnen.

– Nedgången i PISA är allvarlig men förväntad, sa utbildningsminister Jan Björklund.

När utbildningsministern samlade till presskonferens för att kommentera att Sveriges elevers kunskaper rasar i internationella mått, så började han med att vara självkritisk. 

– Vi borde tidigare ha gått in med mer katederledd undervisning. Elever som får hjälp hemifrån klarar sig, men de andra hamnar efter. Arbetarpojkar är de stora förlorarna, konstaterade han.

Funderar mycket

Jan Björklund förklarade att man inte velat gå in tidigare och styra metoderna i skolan, eftersom det inte är statens uppgift.

– Vi vill inte gå in och påverka metoderna i skolan, men vi borde ha gått in tidigare. Vi borde också ha återförstatligat skolan direkt. Kommunaliseringen har varit ett problem, sa han. 

Det var tydligt att Jan Björklund funderat mycket på vad som hade kunnat göras annorlunda. Han förklarade att reformarbete tar tid och kräver både förberedelse och förankring och tog lärarlegitimationerna som ett exempel på där det gått för fort. Slutligen landade utbildningsministern i att man antagligen inte hade tjänat på att göra saker fortare. I stället valde han att vända och prata positivt om framtiden, och tydliggöra att mycket av skulden för skolraset ligger på den tidigare regeringen.

”Går att vända”

– Jag är övertygad om att detta går att vända. Vi ska hålla fast vid högre kunskapskrav, och inte återgå till det synsätt som skapat den här återgången. Men jag är öppen för att lyssna på skolforskare och experter för att se på vad som mer bör göras.

Han fortsatte:

– Allvarlig men förväntad. det är resultatet av PISA. Det är spiken i kistan för den gamla utbildningspolitiken, och inte en produkt av den politik som vi fört de senaste åren.

Därefter lanserade Jan Björklund nyheten att regeringen nu inrättar ett skolforskningsinstitut som ska ge stöd till lärare i undervisningen. Per Thullberg kommer att leda det nya institutet, han var tidigare generaldirektör på Skolverket.