Dagens namn: Fabian, Sebastian
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Socialministern om självmorden: ”Ett otroligt nederlag”

Självmorden under pågående vårdkontakt skulle minska med 30 procent.

Men regeringens psykiatrisatsning från 2007 till 2011 blev en flopp – självmorden minskade inte.

– Det är ett otroligt nederlag, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Under de sju år som Göran Hägglund varit socialminister i Sverige har regeringen satsat nästan 900 miljoner per år på att minska självmorden.

Men än så länge har satsningarna misslyckats. Självmorden har inte minskat.

– Det här är ett område som är otroligt svårt. Det är komplext, det behövs väldigt många olika insatser samtidigt för att komma till rätta med ett jättestort samhällsproblem. Vi har brottats med det i Sverige under lång tid, säger Göran Hägglund.
Är du självkritisk?

– Ja, men ödmjuk för uppgiften. Av någon anledning som vi inte kan sätta ett bestämt finger på, så ökar den psykiska ohälsan. Självmorden bland vuxna har minskat rejält, men bland ungdomar ser vi en annan utveckling.

Fanns inga projekt mot självmord

Göran Hägglund betonar att det som oftast är den första instansen för unga som mår dåligt – elevhälsan, vårdcentralen eller barn- och ungdomspsykiatrin – måste fungera utan problem.

Men rapporten efter den förra psykiatrisatsningen visar en mörk verklighet.

Där står att det inte ens fanns några projekt som hade syftet att minska självmord, fastän det var målet.

Kastade man bara ut pengar utan att fundera på vad de skulle gå till?
– Nej verkligen inte. Väldigt mycket handlar om sådant som inte omedelbart ger effekt. Att öka kunskapen, höja utbildningsnivån, rekrytera läkare till psykiatrin, det tar tid innan det får ett riktigt genomslag. Men jag är ödmjuk och säger att vi är på jungfrulig mark. Vi vet inte vad som fungerar, vi måste vara självkritiska och fundera på nya metoder.

Oklart var pengarna hamnade

Nästan 40 procent av de 3,7 miljarder som regeringen satsade på psykiatrin under 2007 till 2011 kunde Statskontoret inte riktigt utröna vart de hamnat eller hur de använts när man skrev rapporten.

– De pengarna betalades ut till landstingen, för att stärka psykiatrin. Det är landstingen som är ansvariga för vården i vårt land, också när det gäller psykiatri. Då får vi räkna med att landstingen ägnar sig åt sin uppgift, säger Göran Hägglund.

Sedan 2012 har regeringen sjösatt en ny psykiatrisatsning, som innebär 870 miljoner kronor per år till landstingen för att bekämpa psykisk ohälsa.

”Bättre statlig styrning”

Den här gången ska pengarna samordnas bättre av socialdepartementet och Statens kommuner och landsting (SKL), är tanken.

Samtidigt handlar den förra slutrapporten om att pengarna inte har nått fram där de behövs, till specifika projekt. Är det rätt att höja styrningsnivån till staten då?

– Som landet är organiserat idag, med landsting och kommuner, är det väldigt många gånger viktigt att få ett förbättrat samspel. Där tror jag att vi behöver bättre statlig styrning om vi ska få ett långsiktigt resultat.
Göran Hägglund har följt Aftonbladets granskning av självmorden bland unga noga. Han tycker att det är svårt att hitta lösningar på problemet.
– Det är inte så att så fort vi får en bättre ekonomi så ökar lyckan bland människor. Det är så väldigt mycket som vi inte kan ta på. Vi ser unga som drabbas av ångest och livsleda, det är ett otroligt nederlag att det är på det sättet.