Dagens namn: Gabriella, Ella
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Banktopp får 70 procent mer i arvode

Före detta S-politiker med flera tunga uppdrag

Anders Sundström, styrelseordförande Swedbank.   Anders Sundström, styrelseordförande Swedbank. Foto: LOTTE FERNVALL

Under Swedbanks stämma i dag klubbades det kontroversiella förslaget om att höja styrelseordföranden Anders Sundströms arvode med 70 procent, det ger honom ett årsarvode på drygt 2,7 miljoner kronor.

– Det är viktigt när man gör justeringar av den här magnituden att verkligen överväga de förtroendeeffekter som det kan ha med sig, kommenterar finansmarknadsminister Peter Norman beslutet.

Nu inleds storbankernas stämmovår, och med den nya möjligheter för de högst uppsatta i styrelser och koncernledningar att få sina arvoden och bonusar sockrade. I dag när Swedbank höll bolagsstämma i Stockholm röstade bankens aktieägare igenom det omdiskuterade förslaget att styrelseordförande Anders Sundström ska få sitt arvode höjt med 70 procent. Albin Rännar, chef för marknadsavdelningen på Aktiespararna ställer sig mycket kritisk till höjningen.

– Nivån har varit låst sedan 2008, men även om man räknar in inflation och löneökningar sedan dess så landar vi inte på 70 procent. Det är magstarkt att höja så mycket.

"Viktigt med högt förtroende"

Finansmarknadsminister Peter Norman vill inte uttrycka sig om enskilda banker eller arvoden men höjer ändå ett varnande finger kring att ge riktigt höga arvoden.

– Det är viktigt att ersättningen som styrelsen får står i proportion till vad kunderna och de anställda i bolaget uppfattar som legitimt, säger han.

Finansmarknadsministern menar att om banken inte bibehåller ett högt förtroende så kan det medföra allvarliga effekter på sikt.

– Om kunder, leverantörer eller anställda inte uppfattar att det är legitima nivåer så skadar det bankens varumärke och det kan gå ut över affärerna, säger han.

Styrelseordföranden Anders Sundström, som har en bakgrund inom toppskiktet i Socialdemokraterna, har flera tunga åtaganden på sitt bord utöver ordförandeposten i Swedbank. Han är också ordförande i Folksam Liv och KF, samt för ytterligare ett mindre bolag i Umeå. Det är också något som Aktiespararna och Ablin Rännar ställer sig frågande till.

– Anders Sundström är mycket kompetent. Men han har otroligt tunga uppdrag. Vi är kritiska till att en enda person har alla dessa arbeten.

Kraven på amortering höjs

Samtidigt som Anders Sundström beviljats högre arvode annonserar i dag Svenska bankförenings vd Thomas Östros att gränsen för amortering på banklån borde sänkas. Det innebär att bankerna ska rekommendera alla kunder att amortera på lån med en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens rekommendation på 75 procent.

– Det kan så klart upplevas som orättvist att det sker samtidigt som man betalar sina egna så mycket. Det finns också en risk med att bankerna försöker vara säkra och då lämpar över risktagandet på vanligt folk, säger Albin Rännar på Aktiespararna.

Swedbanks Anders Sundström har valt att inte kommentera det höjda arvodet.