Dagens namn: Henrik
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Föräldrarna sågar förskolan i Kalmar

Foto: JERKER IVARSSON

Under två månaders tid misstänks den 21-årige praktikanten ha förgripit sig på barn i ett samhälle utanför Kalmar.

Uppgifterna slog ner som en bomb i det lilla samhället där alla känner alla.

Nu riktas kritik mot förskolan och kommunens hantering av den krissituation som uppstått.

– Den enda som hjälpt oss är polisen, säger en anhörig till ett barn på förskolan.

Stämningen i det lilla samhället i Kalmar län är tryckt. Många Aftonbladet möter känner att de helt enkelt inte orkar eller vill prata om det som skett. Samtidigt är deras beskrivningar av den 21-åriga mannen samstämmig.

– Han har alltid varit en udda person, säger en kvinna som vill vara anonym.

Hon kände mannen som barn och upplevde att han stack ut ur mängden.

Hamnade utanför

Andra uttrycker att de alltid känt stor sympati för mannen som barn då hans udda klädstil och beteende gjorde att han hamnade utanför kamratkretsen.

– Han hade det tufft på många olika sätt, säger en annan kvinna.

Samtidigt beskriver hon och hennes man honom som en öppen person som gärna spexade.

– Han har nog alltid velat bli berömd och nu har han blivit det. Fast av fel anledning, säger mannen.

De är chockade över uppgifterna om att han ska ha begått grova övergrepp mot barn och fångar den rådande känslan i samhället i en mening.

”Vi kör på”

– Vi hade aldrig någonsin kunnat tro att han skulle kunna göra detta. Det är så fruktansvärt att vi knappt klarat av att ta in det.

På förskolan där flertalet av de misstänkta övergreppen ska ha ägt rum pågår verksamheten i stort sett som vanligt.

– Det här måste ju bara gå och vi kör på så gott vi kan, säger verksamhetschefen.

Enligt henne har mannen, som praktiserade på förskolan, aldrig varit ensam med barnen varför hon har svårt att förstå hur övergreppen kan ha skett.

– Men det går ju inte att hålla koll på dem hela tiden. De går ju på toaletten och tar en kaffe precis som alla andra, säger hon.

Enligt verksamhetschefen har ingen på förskolan misstänkt någonting och mannen var populär hos både barn och personal.

Förnekades först

– Det är klart som fan att jag inte misstänkte något. Då hade jag ju larmat, säger hon.

För att stötta personalen i den kris som uppstått har kommunens Posum-grupp (psykiskt och socialt omhänderdertagande) funnits tillgänglig.

– De har varit bra och nu är stämningen överlag jättebra, säger verksamhetschefen.

Men åsikten delas inte av alla. Enligt en anhörig till ett barn vid förskolan har flera föräldrar bestämt sig för att lämna förskolan. Inte på grund av det som hänt utan för hur situationen har hanterats.

– Vid första informationsmötet som hölls för alla föräldrar på förskolan förnekade de att brott hade begåtts. De sa att det var omöjligt eftersom han aldrig var själv, säger hon.

Svaga insatser

Dessutom ska de ha nekats att ställa några som helst frågor.

– Det känns hemskt eftersom vi inte alls visste vilken typ av frågor vi vågade ställa till våra barn och hade behövt hjälp med detta, säger hon.

Hon anser att förskolan brustit på flera områden och deras bakgrundskontroll av mannen inte varit tillräcklig.

– Alla som träffade honom märkte att han var lite konstig och det visste ju verksamhetschefen också eftersom de kände varandra, säger hon.

Men hennes kritik vänder sig inte bara emot förskolan. Hon anser att kommunens insatser i situationen varit svaga och att hon själv inte fått den hjälp hon behöver.

– Kommunen eller förskolan har inte hjälpt föräldrarna någonting. De som behövt hjälp har själva fått söka upp den genom polisen, säger hon.

”Omöjligt att veta”

Kommunens informationschef, dit alla frågor kring fallet hänvisas, kan inte ge några svar till varför informationen till föräldrarna varit knapphändig eller varför de inte fått tillfälle att ställa några frågor kring händelserna. Han säger sig också vara förvånad över kritiken mot kommunens stödverkande arbete.

– Det är jättetråkigt att de känner så men å andra sidan har de ju fått en väg in via polisen och så kan det ju också vara, säger informationschefen.

Han upplever inte att kommunens krisberedskap varit dålig men att en utvärdering av deras agerande förmodligen kommer att ske.

– För en sådan här händelse kan man inte vara tillräckligt förberedd och det är omöjligt att veta att något sådant här kan hända, säger han.

Om Aftonbladet