Dagens namn: Hilda, Hildur
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan

Zethraeus kvar i fängelse

Tommy Zethraeus dömdes till livstid för Stureplansmassakern 1994 då fyra människor sköts ihjäl.

I vintras blev straffet tidsbestämt till 33 år men åklagaren var emot och överklagade.

I dag klockan 11 kom hovrättens besked: Han ska sitta kvar på livstid.

Göta hovrätt var enig i sin dom och säger i ett pressmeddelande:

Den brottslighet han dömts för, fyra mord, fem försök till mord och ett fall av rån, har ett mycket högt straffvärde. Därtill kommer att han under sin tid i fängelset gjort sig skyldig till mycket allvarlig brottslighet. Hovrätten anser därför att ett tidsbestämt straff för Tommy Zethraeus ska sättas högre än vad tingsrätten bestämt. Det innebär enligt hovrättens mening att frågan om att tidsbestämma straffet är för tidigt väckt.

Åklagarens skäl att motsätta sig tidsomvandlingen var risken att Zethraeus skulle återfalla i grova brott.

– Tingsrätten har funnit att det föreligger ett antal konkreta riskfaktorer för att Zethraeus ska återfalla i allvarlig brottslighet. Däremot anser inte tingsrätten att dessa skulle vara beaktansvärda. Jag delar inte denna bedömning, framhöll chefsåklagare Tomas Olsson i överklagandet och hänvisade till tre yttranden från Kriminalvården samt ett från Rättsmedicinalverket.

Zethraeus å sin sida har beskrivit att han är ångerfull och skamsen över det som hände för snart 20 år sedan. Han skrev i sin ansökan:

"Det begångna brottet var inte planerat och inte heller ett led i systematisk brottslighet. Vidare är jag gift sedan tio år tillbaka och är far till 4 barna (5-20 år gamla) och har därmed fått en fast punkt i livet."

Han beskrev också att han de senaste fem åren läst in över 300 högskolepoäng och fått en masterexamen.

Men åklagaren hade sin uppfattning klar, att 33 år var för litet.

– Med hänsyn till den synnerligt grova brottsligheten som Zethraeus gjort sig skyldig till anser jag att straffvärdet ligger högre än vad tingsrätten funnit. Zethraeus har dödat fyra personer och försökt döda flera andra personer, skrev åklagaren och beskrev hur en automatkarbin hämtades upp före dådet, och hur det funnits tid att avbryta:

– Som utomordentligt försvårande omständigheter måste beaktas att efter att Zethraeus och hans kamrater kommit i dispyt med dörrvakterna vid Sturecompagniet har de lämnat platsen för att utrusta sig med ett synnerligen kraftfullt vapen.

– De har därefter återvänt till platsen. Zethraeus har haft mycket god tid att besinna sig men istället skjuter han besinningslöst mot en grupp människor. Hans agerande visare på en exceptionell hänsynslöshet och brutalitet.

Åklagaren tog även upp det faktum att Zethraeus, som är 45 år, även dömts för nya brott som han begått inifrån fängelset.

2003 dömdes han i den så kallade Hall-härvan. Zethraeus hade organiserat narkotikahandel och tillsammans med andra fångar och planerat flera fall av misshandel. Han fälldes för grovt narkotikabrott, stämpling till grov misshandel och stämpling till grovt rån. Livstiden skulle omfatta även de nya brotten.

Han misstänktes också för att ha hotat "ta i med hårdhandskarna" mot advokaten Thomas Martinson som åtalades och friades för att ha tvättat rånpengar åt Zethraeus.

Göta hovrätt skriver att det inte går att bortse från de brott han begått under tiden då han avtjänat livstidstraffet - de har ett straffvärde som i sig motsvarar ett flerårigt fängelsestraff. Och det innebär, heter det i domen, att ett tidsbetsämt straff för Zethraues bör sättas högre än de 33 år som tingsrätten tidigare kommit fram till.