LIVE

TEKNIK

  Björnarna i skidbacken 12-åriga Olle överlevde mötet med den yrvakna björnmamman. Men hur ska man egentligen göra om man stöter på en björn? Robert Franzén, björnexpert som i 30 år arbetade på Naturvårdsverket, tipsade läsarna i chatten.

Emelie: Varför har honan övergivit ungarna?

Robert Franzén: Det blev säkert en chockartad upplevelse även för björnhonan. Tidigare har björnar jagats mycket vid idena, varför de inte alltid återvänder tillbaka till ungarna i idet.

Johanna: Ungefär hur många attackeras av björn per år?

Robert Franzén: Det händer inte varje år att människor kommer till skada, men det har hänt två gånger under de senaste sju åren att en människa dödats av björn i Sverige. I båda fallen så har det hänt vid jakt eller att en hund varit inblandad.

Joel: Var är risken störst för att träffa på en björn här i Sverige – Mälardalen eller Jämtland?

Robert Franzén: Man ska inte se det som en risk att möta en björn utan som en möjlighet eller chans. Chansen är ofantligt mycket större i Jämtland än i Mälardalen. Sydgränsen för björnens utbredning går vid Dalälven och norra Värmland och söder därom uppträder björnar endast tillfälligt.

Olle: Om man träffar på en björn i skogen – vad ska man göra och inte göra för att klara sig bäst?

Robert Franzén: Om du känner dig otrygg så bör du prata lugnt eller på annat sätt visa att du är där, så att inte björnen blir överraskad då du är på nära håll. Du bör inte springa från platsen utan lugnt dra dig tillbaka och försöka ha ögonkontakt med björnen. I de flesta möten mellan björn och människa så springer björnen först!

Zlanek: Hur tycker du att man ska lösa problemet med de ensamma björnungarna?

Robert Franzén: Jag känner inte till alla detaljer kring detta, men det bästa vore ju om honan kunde återvända till idet och ungarna. Det förutsätter att det inte görs besök vid eller kring idet. Alla andra lösningar är förstås sämre. Jag vill också passa på att berömma Olle och andra som uttalat sig i den unika händelsen som Olle och hans kamrater varit utsatta för. Alla verkar vilja att honan och ungarna ska få leva vidare.

Mats: Om jag har en hund med mig vid björnmöte, ska hunden ”skälla” bort björnen eller ska jag försöka få den att vara tyst?

Robert Franzén: Du bör se till att hunden inte gör utfall mot björnen. Bäst är förstås om hunden är tyst och att ni båda drar er undan.

Karin Magnusson