Låt inte alliansen ta över Västra Götaland

Lars-Erik Pettersson, Angered om omvale

TEKNIK

Låt inte alliansen, med Moderaterna i täten, ta över i Västra ­Götalandsregionen också. Vi kan se otaliga bevis för hur deras ­moderatpolitik och värderingar slår ut folk, som hamnat i situationer som de själva inte orsakat.

Vi läser om människor som trots att de drabbats av allvarliga sjuk­domar ändå måste stå till ­arbetsmarknadens förfogande. Vi har fått en Försäkringskassa som mest sysselsätter sig med att ­avslå sjukskrivningar, trots flertaliga ­läkarintyg. Vi har fått en Arbetsförmedling med bristande resurser och oklara regler. Vi har (slutligen?) fått Fas 3, den mest ovärdiga ”arbetsmarknadsinsatsen” som någonsin inrättats! Utöver detta kommer utförsäljningar av sjukhus till affärsdrivande bolag.

Nej, låt inte ”Nya” Moderaternas gamla företrädare Johnny Magnusson få möjlighet att förverkliga alliansens idéer i vårt Västra Götaland!

Vi vill och skall fortsätta att ­driva verksamheten framåt och inte bakåt med nygamla ideologiska idéer från Moderaterna. Se hur det har gått i Stockholm, med deras utförsäljningar av sjukhus, ­vilket lett till ojämlik sjukvård. Det är viktigt att sjukvården ­utvecklas för att tillgodose allas vårdbehov, så att alla invånare kan känna sig trygga. Det kan och ska den offentliga sjukvården klara utan privata vinstintressen.

Låt inte plånbokens tjocklek avgöra vilken vård du ska få! Låt Västra Götalands invånares vårdbehov vara vägledande.

Lars-Erik Pettersson

ARTIKELN HANDLAR OM