Studiecoacher jämnar ut sociala klyftor

Replik skolan

TEKNIK

Debattörerna Hornborg och Larsson kräver att Upplands Väsby kommun ska ställa in satsningen på att hjälpa elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet. Friskolor använder i dag studiecoachning med goda resultat och detta är något som vi vill erbjuda elever i kommunala skolor också. Vi vill inte vänta på resultat utan hjälper de som går i nian redan den här terminen.

Med extra plugg och träning i studieteknik efter skoldagen kan elever bli behöriga och börja gymnasiet redan i höst, utan att under ett extra år läsa upp betygen. Det här pilotprojektet tror vi kan bidra till målet att ge alla elever en god utbildning oavsett ekonomisk och social bakgrund.

Studiecoachning står inte i motsats till de andra viktiga reformer som vi genomför i skolan. Vi inför tidiga kunskapskontroller (från förskolan), ökar lärarnas arbetstid som går till undervisning och kontakter med elever samt inför att lärare enbart ska undervisa i ämnen de har ämneskunskaper i.

Mer pengar till skolan och ökad lärartäthet ger inga resultat utan reformer. Forskning (till exempel McKinsey 2007) visar att det i dagens skolor saknas koppling mellan kostnader och kvalitet, samt mellan lärartäthet och resultat.

Att elever vill lägga extra tid på sina studier är positivt. Om utvärderingen visar på goda resultat är vi beredda att fortsätta i höst.

Johan Hjelmstrand (M)

ordförande för de kommunala

skolorna i Upplands Väsby

ARTIKELN HANDLAR OM