Oseriöst att kommunala skolan hyr in coacher

Replik – skolan

TEKNIK

I en replik till vår artikel om studie­coacher i skolan drar Hjelmstrand­ slutsatsen att vi kräver­ att Upplands Väsby ska ställa in satsningen på att hjälpa eleverna i grundkolan.

Hjelmstrand läser slarvigt, vi är tvärtom mycket måna om att brister­ i den kommunala skolan rättas till. Vi vill att resurser ska ges till kvalificerade lärare och inte­ till ett coachföretag som hyr in högskolestudenter som läx­läsare. Dessutom verkar Hjelm­strand utgå från att studieteknik är lösningen på problemen, men okunnig om att studieteknik ingår­ i skolverksamhetens vardag.

Problemet ligger på en helt annan­ nivå – lärarnas arbetsbelastning och tid för riktade insatser. Med de extra insatser till särskilda stödåtgärder som nu ges till studie­coacher skulle säkerligen kvalificerade lärare kunna ge precis­ det stöd som efterfrågas.

Hjelmstrand hänvisar till McKinsey­ 2007 men den rapportens övergripande slutsats är att den viktigaste framgångs­faktorn för skolan är duktiga lärare. Därför hade det varit logiskt om satsningen på bättre resultat baserat sig på att engagera duktiga lärare, dessutom utbildade i de ämnen det gäller.

Den kommunala skolan bör inte­ tävla med friskolekoncernerna om vem som mest överbelastar lärarna­ och sedan anställa studenter som studiecoacher.

Vill ni nå resultat, ge era lärare ordentlig tid för förberedelser, efterarbete och elevstöd. Gäller det enbart inför höstterminen, ge dem det stödet nu och utvärdera sedan. Det hade varit seriöst. Studiecoachning är motsatsen.

Anne-Christine Hornborg

Hans Albin Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM