Trasiga ungdomar måste få kosta pengar

Replik – Omhändertagna barn

TEKNIK

Populistiskt, självklarheter och förenklingar. Så kan man samman­fatta folkpartisterna Jan Björklund, Lennart ­Gabrielsson och Maria Lundqvist-Brömsters debattartikel.

Före valet besökte FP:s rätts­politiske talesperson Johan Pehrson­ oss på Hassela för diskussioner­ om ungdomsvården.

Han mötte över 30 års erfarenhet, massor av ungdomar och vardagen på ett så kallat HVB, hem för vård och boende. Han lovade, att om valet vanns, skulle fokus läggas­ på analys och fördjupningar om verkligheten och bakom­liggande orsaker gällande trasiga ungdomar. I artikeln lyfter nu FP fram tre åtgärder: ökad kontroll, kvalitet och struktur gällande skol­undervisning samt socialtjänstens uppföljningsansvar. Det är bra och vi har under många år efterlyst detta.­

Problemet är dock att artikel­författarna tycks tro att huvud­orsaken till problematiken ligger hos HVB-verksamheterna, när det i själva verket handlar om politikers mod och förmåga att prioritera utsatta ungdomars möjlig­heter. Socialstyrelsen genomför kontroller, anmälda och oanmälda, flera gånger om året. Vi driver redan skolundervisning med eget friskoletillstånd. Socialtjänstens uppdrag finns reglerat. Frågorna är betydligt mer komplexa och kräver åtgärder och resurser.

Förebyggande arbete måste få kosta – där sparar FP. Kvalitet i skolan måste få kosta – där sparar FP. Kraven på höjd kvalitet i HVB-vården måste få kosta – där sparar FP.

Gör inte om misstaget med friskolornas övervinster. Lag­stifta om HVB-verksamhetens ekonomi.

Mats Barre verksamhetschef, Hassela Gotland

Lars Siggelin grundare, Hassela Gotland

ARTIKELN HANDLAR OM