”Vad har du för råd till oss utan fina meriter?”

Här får läsarna svar på sina frågor till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M)

NYHETER

När Jobbresan besökte Norrköping i går, ställde ett antal av de arbetssökande varsin fråga till Sven Otto Littorin.

Aftonbladet tog med sig frågorna till arbetsmarknadsministern, här är svaren:

Raymond Jonsson, 42.

– När ska du ta tag i provanställningslagstiftningen? Som det nu är kan arbetsgivarna provanställa och sedan skicka iväg folk innan sexmånadersgränsen är uppnådd. Det är ett fult utnyttjande av den nuvarnade lagstiftningen.

Sven Otto Littorin:

– Jag tror att det faktiskt behövs ett provanställningssystem och sex månader har det ju varit under väldigt lång tid så det har vi inte ändrat på. Jag tror att det kan vara ett bra sätt för arbetsgivaren att våga testa om man är osäker. Men tanken är ju att det ska sedan gå över i en fast anställning. Vi har inga planer på att ändra det här.

Kristina Wiklund, 57.

– Hur tänker du satsa på oss 55 plus? Man är ju som vassast i början och slutet av sin karriär – varför inte satsa på kompetens och erfarenhet som ett långt yrkesliv ger.

Sven Otto Littorin:

– Jag håller helt med om det. Ibland hör man i kristider att man sätter gamla mot unga och att de äldre ska ut från arbetsmarknaden för att de unga ska in. Erfarenheter visar att länder som har många äldre på arbetsmarknaden också har många yngre eftersom de inte konkurrerar om samma jobb. Ett av våra mål är att få fler äldre på arbetsmarknaden. Nu har vi precis gjort om reglerna så att om man blivit arbetslös som 55-plussare så behöver man bara gå sex månder innan man blir kvalificerad för nystartsjobb. Det innebär att arbetsgivaren slipper betala hela arbetsgivaravgiften för den personen.

Linda Andersson-Junestav, 35.

– Vad tänker du göra för att kvinnor med barn inte misskrediteras på arbetsmarknaden? Man vågar ju knappast säga att man har barn vid jobbintervjuer.

Sven Otto Littorin:

– För det första så finns det en diskrimineringslagstiftning. Man har inte rätt att diskriminera någon som har barn. Det är faktiskt olagligt. För det andra så är det så att jag träffar många arbetsgivare som säger tvärt om. Att småbarnsföräldrar tillhör de mest lojala på arbetsmarknaden. Så här måste vi nog jobba med attitydförändringar hos arbetgvaren. Det här gäller för övrigt även papporna.

Ulf Johansson, 52.

– Hur klarar du ditt eget hopplösa jobb? Det kan inte vara roligt att sitta på den stol.

Sven Otto Littorin:

– Jag tror att man behöver äta och sova bra. Och ha det lugnt hemma. Har man det så klarar man att jobba mycket. Och så bra medarbetare.

Kristina Lindkvist, 37.

– Varför får man inte behålla sina A-kassedagar när man har en praktikplats?

Sven Otto Littorin:

– Det kan man få. Om man får praktik genom Arbetsförmedlingen så får man behålla dagarna.

Linda Lindström, 26.

– Vad har du för råd till oss som inte har så mycket arbetslivserfarenhet och fina meriter?

Sven Otto Littorin:

– Varenda kotte kommer att behövas. Ge inte upp även om det känns kärvt just nu. Passa på att plugga, försök att söka så mycket jobb det bara går och kontakta Arbetsförmedlingen.

Jan Blide.

– Kommer det att bli möjligt för de som är 50 plus att få ekonomiskt stöd för utbildning till nytt arbete eftersom pensionsåldern blir allt högre?

Sven Otto Littorin:

– Man har rätt att få stöd i samma mening som när man är yngre. Vi planerar inget extra just nu.