Ordförande Li Shufu mötte Volvos styrelse i Göteborg

1 av 3
Li Shufu.
MOTOR

Vilka Volvo-modeller ska byggas i Kina? Efter ett möte i Göteborg är styrelsen för Volvo Personvagnar nu enig om den strategiska inriktningen för Kina.

Fokus kommer fortsatt ligga på bilmärkets ledande ställning inom säkerhet och miljö, samt kärnområdena kvalitet och skandinavisk design.

Volvo ska dessutom fortsatt vara ett lyxbilsmärke.

Den 9 december möttes styrelsen för Volvo Personvagnar på huvudkontoret i Göteborg. Där beslutade styrelsen om den strategiska inriktningen för Volvo Personvagnars tillväxt i Kina.

– Styrelsen har fattat flera avgörande beslut för att fastställa den strategiska inriktningen för Volvo Personvagnars affär och vägleda företaget och vår framtida affärsframgång, säger styrelsens ordförande Li Shufu i en kommentar efter styrelsemötet.

Kina-teamet uppmanades att fortsätta utvecklingen och presentera en plan för diskussion och godkännande vid nästa möte.

En hållbar plan för Kina

– Vårt gemensamma fokus är att skapa en hållbar plan för Volvo Personvagnars framtida utveckling i Kina. Planen kommer att bygga på en grundlig analys av vilka modeller som ska byggas i Kina och vilka som ska importeras, beräknade volymer och den lokala produktionskapaciteten för att leverera de bilarna, säger Li Shufu.

Inriktningen är att ha fortsatt fokus på Volvos ledande globala position inom områden som säkerhet och miljö, liksom kärnområdena kvalitet och skandinavisk design. Bilmärket ska dessutom fortsätta att vara ett lyxbilsmärke.

Tillsatte två nyckelbefattningar

För att stärka ledningsteamet tillsatte styrelsen två nyckelbefattningar i Volvo Personvagnars företagsledning:

Jan Gurander utses till Chief Financial Officer och tillträder senast i april 2011. Han arbetar för närvarande på MAN Diesel & Turbo SE, där han ingår i den verkställande ledningen – och har varit Chief Financial Officer sedan i februari 2008. Jan Gurander har omfattande erfarenhet från ett antal toppositioner i företag som Investor, Scania och AB Volvo.

Till dess att Gurander tillträder kommer Hans Oscarsson att fortsätta i sin nuvarande roll som tillförordnad CFO. Där efter fortsätter han som vice CFO.

Lex har 25 års erfarenhet

Lex Kerssemakers tar över ledningsansvaret för Product Strategy & Vehicle Line Management. Han är för närvarande ansvarig för Volvo Cars Overseas Corporation och har 25 års erfarenhet av nyckelbefattningar inom Volvo Personvagnar. Detta ger honom en djup förståelse för och goda kunskaper om produktplaneringsprocessen.

Kerssemakers nya befattning som Senior Vice President, Product Strategy & Vehicle Line Management kommer att ge honom en nyckelroll i utvecklingen av nästa generations bilar från Volvo.

­– Volvo Personvagnar genomgår en period med stora utmaningar. Vi har nu ett brett ledningsteam som kan agera öppet och fatta väl underbyggda beslut på ett snabbt och effektivt sätt. Eftersom vi nu är fristående måste vi utnyttja styrkan i att vara ett litet företag och förkorta våra ledtider för att få ut nya produkter på marknaden snabbare, grundat på god marknadskunskap, säger Stefan Jacoby, VD Volvo Personvagnar.

Den nya strukturen för Volvo Personvagnars företagsledning kommer att träda i kraft från den 1 januari 2011.

Volvo

ARTIKELN HANDLAR OM