Klart för tester av motorvägståg

MOTOR

Redan i december kan det första motorvägståget testas. Ett pågående EU-projekt, där Volvo Personvagnar ingår, utvärderar tekniken som bland annat låter bilarna i konvojen kommunicera med varandra.

Nu har ”Sartre” släppt en dokumentärfilm som beskriver arbetet under forskningsinitiativets första år.

Ett år har nu genomförts av det treåriga Sartre-programmet. En rad företag och institut samarbetar kring forskningsinitiativet, bland andra Volvo Personvagnar. Syftet är att utveckla och demonstrera tekniska lösningar för motorvägståg. Bilar som kan köra själva i långa fordonståg på motorvägarn innebär att man kan förbättra trafikflödet och ge kortare restider, erbjuda mer komfort åt förarna, minska antalet olyckor och sänka bränsleförbrukningen – för att därigenom också minska utsläppen av koldioxid.

Dokumentärfilmen ovan berättar om Sartre-konceptet. Den visar några av de simulatorbaserade prov som genomfördes av Tecnalia i Bilbao i Spanien där man undersökte den mänskliga faktorn i samband med motorvägståg.

Testades i en simulator

En provgrupp av män och kvinnor i olika ålder och med olika körerfarenhet testades i en simulator som ger ett siktfält framåt på 120 grader via två LCD-skärmar genom vilka man kan köra totalt 18 km virtuell motorväg.

Simulatorn innehåller en ratt som ger feedback om den kraft som används, realistiska manuella och automatiska transmissionskontroller och en beröringskänslig (haptisk) sätesinstallation som tillsammans erbjuder en mycket realistisk virtuell körmiljö.

Tack vare simuleringsarbetet har teamet kunnat utvärdera förarens reaktioner i detalj, både när föraren deltar i motorvägståg och när han eller hon kör på egen hand i en miljö där motorvägstågen opererar. I andra sekvenser visas också en del av utvecklingsarbetet med sensorer och manövreringsorgan och den kontrollarkitektur som kommer att stödja implementeringsfasen under de kommande månaderna.

Första proven redan under 2010

Sartre-teamets nuvarande mål är att genomföra de första utvecklingsproven med ett enda ledfordon och ett efterföljande fordon före utgången av 2010. Detta första test av Sartre–arkitekturen kommer att omfatta installation av den nödvändiga hårdvaran i två fordon, system för kommunikation fordon till fordon, montering och integrering av sensorer – samt styrning av manövreringsorgan och lateral och longitudinell kontroll av det efterföljande fordonet. Läs mer om Sartre-projektet här.

Den viktiga programvaruintegrering som krävs för att driva automatiseringen har redan påbörjats och de första proven med ett fordonståg som består av två fordon förväntas äga rum före utgången av december månad. I efterföljande faser av arbetet som ska genomföras under 2011 och början av 2012 kommer konceptet att demonstreras på ett fordonståg bestående av fem fordon med strategier för att hantera samspelet med andra trafikanter.

Volvo

ARTIKELN HANDLAR OM