Så funkar Volvos Pedestrian Detection – nu även till XC60

1 av 2
MOTOR

Från och med slutet av november 2010 kan Volvo XC60 utrustas med Pedestrian Detection med full autobroms.

På Vägs webb-tv mötte Volvos säkerhetsexpert Thomas Broberg. Se filmen där han demonstrerar tekniken som kan känna igen och bromsa för fotgängare.

Pedestrian Detection med full autobroms, som introducerades i nya Volvo S60 och V60, blir nu tillgänglig även i Volvo XC60. Tekniken är en supportfunktion som hjälper föraren att upptäcka farliga situationer och som aktivt kan bidra till att undvika mardrömsscenariot att köra på en fotgängare. På Vägs webb-tv-team mötte Volvos säkerhetsepert Thomas Broberg. I filmen ovan demonstrerar han hur tekniken fungerar. Se hur bilen bromsar automatiskt när den känner av "fotgängaren".

Fotgängarolyckor inträffar dagligen i de allt intensivare trafikmiljöerna. Till exempel är 16 procent av alla som dödas i trafiken i Sverige fotgängare. Motsvarande siffra för USA är 11 procent, Tyskland ligger på 13 procent och i Kina är andelen så hög som upp till 25 procent.

Varning sedan fullbroms

Pedestrian Detection med full autobroms använder radar och kamera för att hålla koll på fotgängare framför bilen. I första hand ska den inledande varningen uppmärksamma föraren så att denne själv kan bromsa eller styra undan. Reagerar inte föraren på varningen bromsar bilen automatiskt med full kraft ögonblicket innan kollisionen blir oundviklig. Vid automatisk bromsning kan krocken i vissa situationer undvikas i hastigheter upp till 35 km/h.

Om alla bilar hade Pedestrian Detection med full autobroms beräknas antalet fotgängare som dödas kunna minska med mer än 20 procent. Motsvarande siffra för allvarligt skadade är närmare 30 procent. I tre fall av tio skulle påkörningen kunna undvikas helt och hållet.

Pedestrian Detection med full autobroms har samma begränsningar som det mänskliga ögat och har liksom vi själva nedsatt "syn" i vissa lägen, till exempel i mörker och dåligt väder.

Kan även undvika bakifrånkrockar

Kollisionsvarningstekniken är också programmerad för att reagera på framförvarande bilar som står stilla eller rör sig i samma riktning som den egna bilen. I vissa situationer kan krocken undvikas om hastighetsskillnaden mellan fordonen är under 35 km/h.

På komfortsidan kan nu Volvo XC60 med automatlåda fås med den nya variant av Adaptive Cruise Control (ACC), som automatiskt hjälper till att hålla ett konstant avstånd till framförvarande fordon. Nyheten är att detta fungerar även i kökörning ända ned till stillastående. Bilen accelererar automatiskt när trafiken rullar igång igen.

En kamera i grillen med 180 graders synfält är en nyhet i XC60:s tillbehörsprogram. Kameran är en stor tillgång i korsningar med begränsat synfält eller vid parkering. Kamerabilden visas på skärmen i mittkonsolen. 

Volvo

ARTIKELN HANDLAR OM