Kindred Group aktie minskar när man missade årsmålet

Av Robin
Publicerad 18/01/2023
Kindred Group aktie minskar när man missade årsmålet

Kindred Group kunde notera en omsättningsökning på 24% under sista kvartalet på året, men aktien sjunker då man missade sitt totala årsmål. Totalt fick man intäkter på 305 miljoner pund under det sista kvartalet. 

Ökade med 24% under fjärde kvartalet

Kindred Group lyckades under sitt fjärde kvartal öka sin omsättning med 24% i jämförelse med sista kvartalet år 2021. 

Trots att det Stockholmsnoterade börsföretaget hade ett jobbigt år lyckades man få ihop intäkter på totalt 305 miljoner pund under Q4. Under fjolårets fjärde kvartal låg intäkterna på 244,9 miljoner pund vilket blev en väldigt bra ökning. 

Att Kindred Group kunde göra ett bra sista kvartal beror på fotbolls-VM som spelades under november och december månad. 

En annan positiv effekt för koncernen var att i återkomsten till Nederländerna fanns det en ökning med 25% aktiva spelare under kvartalet, något som uppgick till 1,83 miljoner personer. 

Aktiekursen har sjunkit med 16,3%

Trots ett starkt Q4 så missade Kindred Group sitt årsmål vilket har gjort att bolagets aktiekurs har sjunkit med 16,3%. Värdet på aktien står numer i 97,32 SEK. 

Att Kindred Group missade sitt årsmål beror på en rad olika faktorer. 

  • Major League blev inställt vilket hade en stor inverkan på intäkterna enligt operatören.
  • Marginalen efter gratisspel på sportsbetting låg på 8,9% vilket var under det långsiktiga genomsnittet. 
  • Regleringar i Nederländerna, Frankrike, Belgien och Sverige hade en negativ inverkan på verksamheten. 
  • Kindred var ett av företagen som fick betala ut storvinsten på 5,3 miljoner pund till Jim “Mattress Mack” McIngvales satsningar på en Houston Astros World Serie vinst förra året. 
  • Kindred noterade också att Nordamerika levererade en underliggande tillväxt under kvartalet. 

Kindred Group tänker framåt

Framåt har Kindred Group tre strategiska grundpelare för att förbättra sin lönsamhet på både kort som medellång sikt. 

  • Operatören planerar att minska marknadsföringskostnaderna i Nordamerika. 
  • Omprioritera sina investeringsprojekt för att frigöra kapital till andra initiativ. 
  • Företaget kommer se över sina driftkostnader för att minska kostnadsökningen och förbättra skalbarheten. 

I sitt pressmeddelande sa Kindred bland annat följande: 

Ledningen tror inte att resultatet för fjärde kvartalet 2022 är en indikation på verksamhetens verkliga intjäningskraft och Kindred har därför beslutat att kommunicera en vägledande vägledning av engångskaraktär för räkenskapsåret 2023”.

Kindred uppskattar att den underliggande EBITDA för helåret kommer att nå minst 200 miljoner pund under antagande av långsiktiga genomsnittliga sportbettingmarginaler. Detta inkluderar de åtgärder som nämns ovan för att ytterligare förbättra lönsamheten.”

Kindreds fullständiga Q4-rapport släpps den 8 februari.

Om Kindred Group

Svenska Kindred Group är en av de världsledande onlinespelsoperatörna med verksamhet i Europa, USA och Australien. Koncernen har över 30 miljoner spelare från nio olika spelsidor i säker, rättvis och trygg spelmiljö. Kindreds största varumärke är Unibet som lanserades redan 1997. 

Företaget som med sina 2000 anställda är listade på Nasdaq Stockholm Larg Cap och är en medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA) samt en av grundarna i IBIA (International Betting Integrity Association).