Giftalgerna invaderar Östersjön

Minst tre hundar har dött av förgiftat vatten

NYHETER

Nu sprider sig de giftiga blå-gröna algerna i Östersjön igen.

Om det fina vädret håller i sig är risken stor att det dyker upp giftalger längs i stort sett hela Östersjökusten.

- Vi avråder folk från att bada när det är för mycket alger, när vattnet är påtagligt grumligt eller det flyter i tjocka skikt på ytan, säger Gunnar Aneer, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.

Blomning i Östersjön.

På flera ställen längs Skånes kuster har de giftiga blågröna algerna påträffats. Även i området mellan Kalmarkusten och Öland hargiftalgerna synts, och prognoser talar om att algblomningen kommer att förvärras de närmaste dagarna.

- Det är bitvis ganska mycket längs Sveriges södra kuster, och även i Danmark, upp till Öland någonstans. Det har förekommit i Oskarshamnstrakten. Sen finns det en hel del på den finska sidan och även på Åland, säger Gunnar Aneer, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.

Risken att algerna sprider sig ökar så länge det stabilt varma sommarvädret håller i sig.

- Det här kan ändra sig ganska snabbt. Men sannolikheten för att det ska öka utmed hela den svenska Östersjökusten, även om det för tillfället verkar vara mindre algmängder i vattnet totalt i de nordligare delarna. Men det finns obekräftade uppgifter från Stockholms skärgård om att man kan ha sett någonting sånt här, säger Gunnar Aneer.

Innehåller lever- och nervgifter

Det som orsakar algblomningen är växtplankton, miljoner små encelliga alger som fritt svävar omkring i sjö- eller havsvattnet. Algblomning är inget nytt fenomen. Redan på 1850-talet beskrevs hur Östersjön grumlades av alger under hög- och sensommaren.

Men de senaste åren har algblomningarna blivit vanligare.

Det är framförallt småbarn som ska akta sig för att bada i vatten med giftalger; en kallsup kan ge en rejäl magsjuka. Och flera kallsupar kan ge värre skador - en del av algerna innehåller gifter som kan skada levern, andra innehåller nervgifter.

- Normal blir folk inte mer än magsjuka, säger Gunnar Aneer.

Husdjur som dricker av vattnet i Östersjön kan däremot dö. Hittills i år har bland annat tre hundar avlidit sedan de druckit vatten med giftalger.

Och den senaste tiden har även insjöar drabbats av våldsam algblomning. På naturreservatet Visingsö i Vättern har de senaste dagarna minst 200 fåglar, främst vattenälskande kärrsnäppor, påträffats döda, förgiftade av en lokal algblomning i det grumliga vattnet i Erstad kärr.

Försvinner efter lite blåst

Men även om prognoserna nu alltså pekar på att algblomningen kommer att förvärras under de närmaste veckorna så kan läget snabbt förändras. Egentligen räcker det med ett snabbt väderomslag, att ett lågtryck drar in över Östersjön och en rejäl vind rör om i vattenlagren.

- Algerna växer ofta till nere i vattenmassorna, men i samband med lugnvädersperioder så flyter de upp till ytan och driver in mot land. Om de blandas ner igen så försvinner de, åtminstone för stunden.

Fredrik Rundkvist