Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

 Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

 Vad gör politikerna åt utsläppen?

 Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Max Andersson (mp)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. I dag har vi inte samma livsstil som våra föräldrar hade för 25 år sedan. Vi måste bejaka teknikutvecklingen och ta politiska beslut för att bygga ett nytt samhälle med en livsstil där vi inte längre slösar med energi som vi gör i dag.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser?

– Det är mycket viktigt att vi inte bygger ut naturgasen. Som göteborgare driver jag också att vi satsar på ett större spårvagnsnät och tågtunneln Västlänken.

Är en rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Om regeringen verkligen ville minska koldioxidutsläppen skulle de återinföra flygskatten. En subvention av bilar som kan tanka miljövänligt vore ett steg i rätt riktning, men det är viktigare att se till att de miljövänliga bränslena alltid är billigare än alternativet.

Joachim Kerpner