Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

 Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

 Vad gör politikerna åt utsläppen?

 Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Birgitta Eriksson (s)

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Den gröna omställningen kommer naturligtvis att skapa många jobb, och nya jobb. Därför tror jag inte att vi behöver byta livsstil. Men vi måste ta klimathotet på allvar.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Vi socialdemokrater har beslutat att verka för att oljeberoendet måste vara borta 2020. Därför blir den viktigaste åtgärden att minska utsläppen från transporterna.

b> Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Det bästa i dagsläget är att satsa pengarna på att skrota de äldsta och mest miljöfarliga bilarna och göra det ekonomiskt fördelaktigt att tanka icke fossila drivmedel.

Joachim Kerpner