Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

 Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

 Vad gör politikerna åt utsläppen?

 Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Rossana Dinamarca (v).

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, det handlar om att bli mer medveten om vad man gör för val – allt ifrån vad vi äter till hur vi transporterar oss.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska minska utsläppen av växthusgaser?

– Jag tror inte att det finns ett enskilt beslut som är den stora lösningen. Det krävs en kombination av lagstiftning, skatter och andra ekonomiska styrmedel.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Jovars, men om du köper en flexifuel-bil och kör den på bensin har man ju inte uppnått särskilt mycket.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM