Vad gör du åt klimathotet?

Hans Backman (fp)

NYHETER

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och ­jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Hans Backman (fp)

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Vi måste bli bättre på att minska elkonsumtionen i våra hem genom att isolera våra hus bättre, släcka lyset i rum där vi inte är, inte låta tv och radio stå på när vi inte lyssnar eller tittar. Det är också viktigt att tänka efter innan vi använder bilen.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Att inte avveckla kärnkraften. För att i framtiden långsiktigt förhindra utsläppen anser jag också att beslut om att öppna upp för byggande av fler kärnkraftverk i Sverige behöver fattas.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé?

– Ja, 10 000 kronor i rabatt är en rimlig nivå.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM