Personligt koldioxidkonto ska minska utsläppen

Ta cykeln istället för bilen till jobbet – då ryms det fler resor till Thailand på kontot

NYHETER

I framtiden kan det bli aktuellt med ett personligt konto där dina koldioxidutsläpp registreras.

Räcker inte kontot till? Då kan du köpa utsläppsrätter av någon annan. Och tvärtom – sälja om du har över.

Stora företag som industrier och kraftbolag följer EU:s nya regler om utsläppsrättigheter.

Ett liknande system kan snart vara aktuellt för privatpersoner.

Tanken med systemet är att minska utsläppen. Samtidigt får varje individ en mer konkret syn på hur man själv bidrar till minskning och ökning av koldioxidutsläpp. Det skriver Svenska Dagbladet.

Storbritanniens miljöminister tänder på idén

Den brittiske miljöministern, David Miliband, har låtit utreda frågan. Han är väldigt positiv till systemet och säger att det är enkelt att förstå och belönar sparsamhet. Han säger att britterna inom fem år, kan få kol-kreditkort.

Sveriges miljöminister Andreas Carlgren säger till Svenska Dagbladet att han vill följa den här typen av diskussioner som kan öka individers medvetenhet om klimatpåverkan.

–Jag vill inte i detta läge utesluta några styrmedel som kan minska utsläppen, hälsar han via sin pressekreterare.

Miljöpartiet intresserade

Både miljöpartiet och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, tycker att frågan är intressant. Miljöpartiet kommer att ta ställningen till om partiet ska driva frågan om ett liknande system i Sverige. Men Per Bolund, riksdagsledamot för (mp) tror att det kan dröja kanske tio år.

Personliga konton är en spännande idé, framför allt av psykologiska skäl, tycker Svante Axelsson, generalsekreterare vid SNF.

Så går det till

Invånarnas gemensamma utsläpp får bara uppgår till en viss mängd. En rättvis fördelning görs så att varje individ får rätt till lika stora utsläpp i form av individuella utsläppsrätter. Allt efter som minskas utsläppsrätten så att mindre koldioxid släpps ut.

I Storbritannien i dag orsakas mellan 40 till 50 procent av utsläppen av befolkningen.

Risker

Utredningen är gjord av Center for Sustainable Energy som menar att det finns många frågetecken. Bedrägerier och att identifiera rätt kontoinnehavare är några av riskerna. De ställer sig också frågande till om barn och äldre ska ingå.

Läs också:

Köp en utsläppsrätt

Så mycket bör vi minska utsläppen

Charlotte Sundberg