Vad gör du åt klimathotet?

Johan Pehrson (fp)

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja. Den rika delen av världen måste göra vårt sätt att leva mer hållbart. Vi måste fortsätta jakten på nya mer miljövänliga alternativ inom energiområdet, storsatsa på forskning och hjälpa andra länder med bistånd.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser?

– Att vi satsar mer på säker svensk kärnkraft. De internationella överenskommelserna är viktiga – att Kyotoprotokollet undertecknas och efterlevs.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privat köp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Ja, det uppmuntrar till att köpa mer miljövänligt. En skattereduktion kan vara effektiv som en katalysator. Det är också viktigt att forska mer.

Läs mer

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM