Vad gör du åt klimathotet?

Annie Johansson (c)

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Annie Johansson (c).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Vi behöver ändra vårt sätt att tänka och konsumera rätt sorts energi. Frågan om växthusgaserna och klimatförändringen är så stor att den kommer att påverka vårt sätt att både producera och använda energi. Jag tror också att medvetenheten kommer att öka och att fordon som drivs av förnybart bränsle kommer att expandera de kommande åren.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Helt klart en politik som syftar till en övergång till förnybara drivmedel. Men problemen slutar inte vid nationsgränserna och därför är politiska beslut på internationell nivå av högsta intresse.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Som stimulans att köpa en miljöbil är en rabatt ett bra förslag och den bör inledningsvis vara 10 000 kronor. Sedan får den fortsatta utvecklingen visa hur länge rabatten behövs och hur stor den i så fall behöver vara.

Läs mer

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM