Vad gör världens politiker för att minska växthuseffekten?

NYHETER
USA:s president George Bush vägrar att minska USA:s utsläpp av växthusgaser.

Svar:

Sedan 2001 finns olika överenskommelser, inom ramen för det så kallade Kyotoprotokollet. Ett stort antal i-länder har förbundit sig att minska utsläppen av sex olika växthusgaser med i genomsnitt fem procent från 1990 till 2008–2012. Man har beräknat hur mycket varje land får släppa ut. Vissa länder med små utsläpp får faktiskt öka utsläppen av växthusgaser. Men totalsumman i i-länderna ska bli minus fem procent. En stor brist är att USA – med en fjärdedel av växthusgasutsläppen – och Australien ställt sig utanför protokollet. U-länderna behöver dessutom inte minska sina utsläpp alls. Även om alla som godkänt Kyotoprotokollet uppfyller kraven, kan därför världens utsläpp av växthusgaser öka de närmaste åren. EU har beräknat att i-länderna måste minska sina utsläpp med över 60 procent till år 2050 för att värmestegringen på jorden ska begränsas till två grader.

FRÅGOR OCH SVAR

Joachim Kerpner