”Läget är allvarligt – Vänern ligger risigt till”

Utredare varnar för att svenska städer riskerar att dränkas

Rosenqvist försöker förklara det allvarliga läget.
NYHETER

Flera svenska städer riskerar att långsamt dränkas av sjö- och havsvatten enligt en ny rapport.

– Läget är allvarligt, säger utredaren Per Rosenqvist.

På sikt kan mer än 3,5 miljoner kvadratmeter byggnadsyta vid Mälaren och Vänern hamna under vatten.

– Det är områdena kring Vänern som ligger risigast till. Men konsekvenserna kommer att bli omfattande även vid Mälaren och Hjälmaren, säger Per Rosenqvist.

Vid Vänern kommer vattennivån att stiga oberoende av om växthuseffekten bromsas, konstaterar utredarna från Klimat- och sårbarhetsutredningen, som gjort rapporten. För Karlstad och Lidköping ser prognosen riktigt illa ut. Stora delar av städerna kan komma att översvämmas inom tio år.

– Det är ungefär en på tio att den här prognosen slår in, säger Per Rosenqvist.

T-banan under vatten

I Stockholm hotas järnvägar, vägar och elförsörjning. I värsta fall kan tunnelbanan bli helt översvämmad. Skadekostnaderna beräknas till mångmiljardbelopp.

För att få stopp på översvämningshotet föreslår utredarna en rad drastiska metoder.

En av dem är att bygga en avtappningstunnel från Vänern till Byfjorden eller Gullmarn i Västerhavet.

Fyra eller sju miljarder

– En tunnel kostar visserligen ungefär fyra miljarder.

– Men skadekostnaderna för en översvämning av den högre sannolikhetsgraden är runt sju miljarder, och alltså betydligt dyrare, säger Bengt Holgersson, som håller i utredningen.

I Stockholm ska man få bort det överflödiga vattnet genom att bygga om slussen i Södertälje.

Läs mer

Anders Munck