Här dör vår jord

Bildbevisen som visar hur sjuk vår planet är

1 av 4 | Foto: AP
1976 Glaciären på Kilimanjaro.
NYHETER

I dag fortsätter vår artikelserie om klimathotet.

Här är satellitbilderna på jorden som visar hur sjuk vår planet är.

- Klimatförändringarna innebär bestående förändringar på jorden, säger forskaren Markku Rummukainen.

Klimatforskare runtom i världen oroar sig för jordens stigande medeltemperatur. Satellitbilderna från Google Earth visar hur vår planet påverkats av klimatförändringar och andra miljöhot. Aftonbladet bad klimatforskaren Markku Rummukainen tolka bilderna.

-Speciellt utsatta är utvecklingsländerna där konsekvenserna är försämrad tillgång till vatten, mat, stigande havsnivå och svårare för hållbar utveckling, vilket förstås även har globala konsekvenser, säger han.

 

Regnskog skövlas

En av bilderna visar hur regnskogen i provinsen Rondônia i Brasilien har avverkats för att ge plats åt bebyggelse.

- Fallet Rondônia har mer att göra med globaländring (global change) än klimatförändringar. De dramatiska förändringarna i landskapet beror på mänskligt tryck, säger Markku Rummukainen.

 

Glaciärerna smälter

Afrikas högsta berg Kilimanjaro hade 1976 en topp som var täckt av en glaciär. Nu har en stor del av glaciären smält bort.

-Fallet Kilimanjaro är en effekt av klimatförändringarna. Även globalt minskar de flesta glaciärerna i bergstrakterna. Glaciärer påverkas både av temperaturen och av nederbörden.

Markku Rummukainen menar att glaciärernas minskning kan få en rad olika effekter för oss människor.

- Glaciärers smältvatten är en viktig del i vattenförsörjningen och matar stora flodsystem. Minskande glaciärer betyder på sikt försämrad vattenförsörjning för väldigt många. Smältvattenmassor kan också orsaka plötsliga översvämningar.

Stora sjöar torkar

Tchadsjön i Afrika var en gång i tiden världens sjätte största sjö. I dag har den krympt till en tiondel av sin tidigare storlek. Torkan är stor och eftersom det inte kommer några större mängder nederbörd fortsätter sjön att torka.

-Att sjön har blivit mindre under de senaste 30-40 åren, beror både på att det regnar mindre och på ökad vattenanvändning i regionen. Cirka 20 miljoner människor är i dag beroende av sjön för sitt vatten och sin mat.

Chockbilderna på jorden

Klimatförändringen ger oss stormar och översvämningar. Glaciärerna smälter. Men det är inte för sent. Gå med i Aftonbladets kampanj, sätt press på politiker och ge ett löfte om vad du ska göra för att vända utvecklingen.

Susanna Vidlund, Anders Munck