Över 100 000 har skrivit på

Professor: Vi kan sätta igång en kedjeeffekt

NYHETER

Nu har över 100 000 svenskar skrivit på och lovar på aftonbladet.se att göra vad de kan för att stoppa klimatförändringarna.

– De här hundratusen personerna vill göra något för miljön. De är viktiga för att de kan sätta igång en kedjeeffekt, säger Christian Azar som är professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Christian Azar.

Aftonbladet.se:s satsning mot klimatförändringarna har uppmärksammats av många och en stor del av läsarna tar klimathotet på stort allvar.

Nu har över 100 000 skrivit på och lovar att byta till lågenergilampor, köra mindre bil, sänka rumstemperaturen, åka med kollektivt eller ta tåg istället för flyg. På det viset kan vi alla göra något för att stoppa klimatförändringarna som hotar vår jord.

Viktig signal

Christian Azar, 37, är professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Enligt honom är aftonbladet.se:s kampanj för att stoppa klimatförändringar ett viktigt steg i rätt riktning.

Vad betyder det här för miljön?

– Det är klart att några få personer inte kan avgöra men däremot så är det viktigt som en markering. Om man aldrig börjar så händer det inget någonsin. Börjar det handla om hundratusentals eller miljontals personer i Sverige så betyder det mycket.

Dels för att man minskar utsläppen men också på grund av den viktiga signalen som skickas till våra politiker.

Tryck på politikerna

Enligt Christian Azar är den viktigaste åtgärden att upplysa medborgarna som i sin tur kan påverka politikerna. Politikerna kan i sin tur lagstifta och påverka Sveriges koldioxidutsläpp men kan även globalt arbeta med frågan.

– Man kan inte lösa problemen på riktigt om man inte får ett tryck på det politiska systemet. Det måste komma till stånd fler regler och man måste satsa pengar på forskning och utveckling som är centralt.

I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av koldioxid. De totala utsläppen av koldioxid från vägtransporter är idag drygt 20 miljoner ton.

Genom att ställa bilen och istället exempelvis åka kollektivt, kan man spara både pengar och miljö.

– Om hundratusen personer ställer bilen en dag i veckan ger det kanske inte så stor effekt på de totala koldioxidutsläppen. Men om de i sin tur inspirerar sina vänner så skapas en positiv kedjeeffekt, säger Christian Azar.

Susanna Vidlund