”Vi måste ställa krav på politikerna”

Läs chattet med FN:s klimatexpert Christian Azar

NYHETER

Om vi inte gör något åt klimathotet nu kommer mängden koldioxid i atmosfären fördubblas på 100 år.

Det menar Christian Azar, professor i energi och miljö vid Chalmers och som är expert åt FN i klimatfrågor.

I chattet med aftonbladet.se:s läsare uppmanade han alla att kräva handling av våra politiker.

Christian Azar säger: Hej, jag heter Christian Azar och är professor i energi och miljö på Chalmers. Det ska bli kul att chatta med Aftonbladets läsare.

Jesper säger: Hej! Enligt vissa nyliberala debattörer så är det inte bevisat att det är utsläppen av växthusgaser som orsakar uppvärmningen. Stämmer det?

Christian Azar säger: Hej, helt klart är att vi har en uppvärmning - i stort sett alla klimatforskare är också överens om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser är den viktigaste orsaken till den temperaturökning vi nu kan se. Detta utesluter inte att andra faktorer också kan vara viktiga.

maria säger: hej christian. hur kommer temperaturstigningen påverka sveriges framtid gällande översvämningar och andra smärre naturkatastrofer. kan det gå så långt att kuststäderna läggs under vatten?

Christian Azar säger: Hej, man räknar med en havsvattennivåhöjning på några decimeter upp till en meter under de närmaste 100 åren. Det innebär framför allt mycket allvarliga konsekvenser för fattiga i bangladesh, nildeltat, vietnam och så vidare. Man kan också räkna med allvarliga konsekvenser i Sverige, men kuststäderna kommer under detta århundrade inte läggas under vatten. Det som är viktigt att veta är att om utsläppen fortsätter öka, finns en betydande risk för att hela grönlandsisen smälter och då kan havsvattennivån stiga med sju meter - men det är en process som tar flera hundra, eller t o m, tusen år. Men den är mycket svår att stoppa om den väl tar fart.

johanna säger: Hejsan! Jag undrar hur stor påverkan den västerländska köttkonsumtionen har på miljön. Jag har läst SLU-forskare som Kassimir Klemedtssons rapporter om att vi måste lägga om stora delar av vår kosthållning om vi vill ha ett hållbart samhälle.

Christian Azar säger: Hej, jordbruket har en betydande påverkan på klimatet. Dels handlar det om diesel för traktorer, produktion av konstgödsel, dels handlar det om att kor släpper ut metan, vilket är en stark växthusgas och dels leder expansionen av jordbruket till att man hugger ned regnskog. Ett betydande sätt för att minska utsläppen kan vara att minska sin konsumtoin av nötkött.

123 säger: är det sant att fisken kan ta slut om bara några år pågrund av klimatförändringen?

Christian Azar säger: Hej, jag är ingen expert på fiskesituationen i världen, men överfisket känns som ett allvarligare hot. Men som sagt, jag är ingen expert på detta problem.

bengan säger: Hej, hur skulle jorden vara om inte utsläppen minskade om typ 300 år?

Christian Azar säger: Hej, det är naturligtvis en stor och komplicerad fråga du ställer. Men om vi fortsätter med våra utsläpp som idag kommer mängden koldioxid i atmosfären fördubblas på 100 år. Problemet är att vi dessutom ökar dem i en hög takt. Om trehundra år kanske temperaturen ökat med mer än fem grader. Det skulle vara en klimatförändring som är lika stor som när man går från en istid till en värmeperiod, och då inser man att mycket kraftiga förändringar skulle kunna äga rum. En del studier pekar ex på att stora delar, eller hela, amazonas skulle kunna komma att brinna ned.

säger: Hej! Enligt vissa vänster-debattörer så är det redan för sent att rädda vår planet och att jordens för tidiga undergång är oundviklig. Stämmer det?

Christian Azar säger: Hej, jag är nog mer optimistisk om våra möjligheter att lösa det här problemet. Klart är att temperaturen redan ökat och att vi kan förvänta oss fortsatt temperaturökning även om vi minskar utsläppen. Men om vi börjar nu finns möjlighet att undvika de allra värsta problemen. Men då krävs det handling, alltså att politiker gör det dyrare att släppa ut koldioxid.

JaniS säger: Hur påverkar växthuseffekten att det skapas fler orkaner?

Christian Azar säger: Hej, för att orkaner ska kunna bildas krävs att havstemperaturen överstiger 26.5 grader. Med ett varmare klimat kommer man få sådana förhållanden över större områden. Men orkanbildning är en mycket komplicerad process och vad jag nämnt ovan räcker inte som förklaringsmodel. I vilken utsträckning det blir fler orkaner i framtiden är fortfarande omtvistat. En del studier pekar på att man fått en ökning av kraftiga orkaner under de senaste decennierna.

Magnus säger: Är handeln med utsläppsrätter en bra metod för att hindra växthuseffekten? Har förstått att forskare än en aning oense om detta.

Christian Azar säger: Hej, jag är i grunden positivt inställd. Men det är viktigt att komma ihåg att handel med utsläppsrätter i sig inte leder till minskade utsläpp. Det som gör att utsläppen minskar är att hur många utsläppsrätter som finns och det bestämmer regeringen (eller alla regeringar i EU tillsammans). Genom att begränsa antalet utsläppsrätter kan man således bestämma hur mycket utsläpp man får i en region. I EU finns ett sådant system. Problemet är att man varit för generös med utsläppsrätter. Enligt min mening har man alltså delat ut för många, och då minskar inte utsläppen. DEt är viktigt att press sätts på Sveriges regering och övriga EU regeringar så att de minskar tilldelningen.

Ulla säger: Hej Christian. Vad kan man som privatperson göra för att hjälpa till i miljöfrågor?

Christian Azar säger: Hej, jag tycker det finns två viktiga saker man kan göra. Det ena är att fundera över sin egen energianvändning, man kan köpa en energisnål bil istället för en storslukande, man kan köpa energisnåla lampor, man kan ställa om uppvärmningssystem från olja till pellets. Allt detta är viktigt. Men för att verkligen lösa problemet med klimatet krävs att de allra flesta människor och elverk, industrier m m minskar sina utsläpp. För att så ska ske krävs politiska styrmedel, exempelvis handel med utsläppsrätter eller en hög co2 skatt, som vi diskuterat ovan. Det man som enskild person också kan göra är att kräva av sina politiker att sådana styrmedel införs. Många reagerar exempelvis negativt när bensinskatten höjs, och det kan man ju förstå, men om politiker gör det för att dämpa efterfrågan på bensin, för att öka lönsamheten i att köpa en energisnål bil och för att skapa incitament att köra på biodrivmedel, då är det ju något man egentligen bör vara positivt inställd till, eller hur?

wannabe säger: vilka världsdelar kommer egentligen drabbas som mest och hårdast om klimatförändringen fortsätter?

Christian Azar säger: Hej, det är inte helt lätt att svara på. Kustområden, exempelvis i Bangladesh ligger riktigt illa till. Små öar i stilla havet likaså. Man bör också påminna sig om att effekterna av klimatförändringar blir mycket värre om det inträffar i fattiga länder än i rika. Anta ex att det blir torka i ett fattigt afrikanskt land utan eller med dåliga försäkringssystem, då kan det ju leda till hungersnöd med miljoner på flykt. Om det inträffar i Sverige finns ju skyddssystem som gör att effekterna på bönderna inte blir så allvarliga. Därför kan man säga att ju fattigare ett land är, desto sårbarare är det.

Rwn säger: Hur länge dröjer det innan vi vanliga människor märker en förändring?

Christian Azar säger: Hej, det beror lite på var man bor. En del människor har redan börjat märka förändringarna, speciellt om man bor i närheten av polerna, som i norra Sverige eller i Alaska, t ex. Man ska dock komma ihåg att man aldrig kan ta en större väderhändelse, en storm eller mycket regn, eller en varm sommar, som bevis för att klimatet på hela jorden har börjat förändras. För att se det krävs statistik över längre perioder. Och det är sådan statistik som visar att saker och ting har börjat förändras. Man kan också se förändringar i det faktum att glaciärer världen över har börjat smälta, glaciärer kan ses som temperaturmätare som registrerar långsiktiga förändringar.

aftonbladet.se