”Klimathotet blir en permanent satsning”

aftonbladet.se:s chefredaktör Kalle Jungkvist: Gensvaret på kampanjen har varit enormt

NYHETER

När vi för snart två veckor sedan startade kampanjen– ”Klimathotet gör något nu” på nätet och i tidningen blev reaktionerna oerhört starka.

Under mina sju år som chefredaktör för Aftonbladet Nya Medier har jag inte varit med om ett liknande gensvar.

Foto: björn lindahl
Kalle Jungkvist.

Min mejlbox fylldes av hundratals meddelanden från våra läsare. Och budskapet var entydigt: Tack för att ni tar klimatfrågan på allvar. Sluta inte – fortsätt skapa opinion.

Jag fick mejl och telefonsamtal från miljöansvariga på stora svenska företag. Och innebörden var inte att göra PR för egna insatser – utan tvärtom; tillsammans måste vi göra något nu.

En företagsledare berättade att han gett samtliga anställda ledigt en timme – om dom ägnade tiden åt att titta på Aftonbladets klimatsajt.

Till och med FN:s undergeneralsekreterare och chef för FN:s miljöprogram, Achim Steiner uppmärksammade vårt initiativ: ”Jag stödjer Aftonbladets kampanj helhjärtat och uppmanar alla i Skandinavien att ge stöd åt detta viktiga initiativ.”

Några dagar senare uttalade sig FN:s avgående generalsekreterare Kofi Annan: ”Ett mycket bra initiativ som jag stöder helhjärtat”.

De kraftiga reaktionerna var överrumplande och stimulerande. Efter ett par dagar förstod vi att vi tänkt alltför kortsiktigt.

Vårt mål var en kampanj fram till årsskiftet för att skapa debatt runt nutidens kanske viktigaste fråga, den globala uppvärmningen. Att vi som enskilda medborgare kan göra skillnad och att vi också kan påverka politiker och näringsliv att ta frågan på allvar.

Den utmaningen slutar inte vid årsskiftet. Därför är det naturligt att vi i dag startar en helt ny permanent underavdelning på Aftonbladet.se.

Precis som kampanjen kommer den att heta ”Klimathotet” och kommer att behandlas med samma omsorg och allvar som alla våra andra viktiga undersajter.

Vi kommer både att kritiskt granska och diskutera vad vi som enskilda medborgare kan göra och vad som krävs av våra politiker och vårt näringsliv.

För att citera FN:s Achim Steiner igen:

”Att byta en glödlampa kan göra skillnad. Om varje hushåll i USA byter en glödlampa till en lågenergilampa motsvarar detta koldioxidutsläppet som produceras av en miljon bilar under ett helt år?

Till slut kommer företagen att förändra sitt beteende om de tror att det betyder något för sina kunder.

I UNEP (FN:s miljöprogram) ser vi ofta på Sverige och dess medborgare som pionjärer för hållbar utveckling.

All världens länder måste gå samman för att hindra den globala uppvärmningen. Det är bråttom – men inte för sent.”

Med denna inriktning startar vi i dag vår nya underavdelning Klimathotet. Gå in och klicka runt. Den är redan nu mycket matnyttig och informativ. Och mer kommer inom kort.

Läs mer på klimatsajten

Gå in på aftonbladet.se:s specialsajt ”Klimathotet” och låt dig upplysas och inspireras!

Kalle Jungkvist , Chefredaktör , Aftonbladet Nya Medier