Fåglarna svälter

Klimatet hotar tre av fyra fågelarter

NYHETER

NAIROBI

Världens fåglar är ytterst känsliga för klimatförändringar.

Nästan tre av fyra arter riskerar att hamna på gränsen till utrotning om världen inte kan bromsa förändringarna, varnar Världsnaturfonden (WWF).

Foto: SCANPIX
Den svartvita flugsnapparen har drabbats hårt av klimatförändringarna. I Nederländerna har arten minskat med 90 procent på två årtionden på grund av att myggorna når sitt maximum tidigare på våren.

Men världen har fortfarande möjlighet att begränsa förlusterna bland fåglarna, säger WWF i en rapport som presenterades vid FN:s klimatmöte i Nairobi i Kenya. Hotet gäller allt från flyttfåglar till tropiska arter. WWF säger att tillståndet för världens fåglar är ett larm av samma slag som kanariefåglar var i brittiska kolgruvor, där de varnade arbetarna för koloxidförgiftning.

– Fåglarna visar att det allt varmare klimatet satt igång en händelsekedja i ekosystem jorden runt, heter det i WWF:s rapport.

Flyttar inte

Rapporten säger att det finns handfasta bevis på att förändringarna påverkat fåglars beteende, till exempel att vissa flyttfåglar inte flyttar längre. Fortsatt okontrollerade förändringar kan innebära ett utrotningshot mot upp till 72 procent av fågelarterna.

Men skarpa åtgärder till skydd för klimatet, som minskade utsläpp av växthusgaser, kan ändå avvärja de mest extrema riskerna.

WWF menar att ökningen av jordens genomsnittstemperatur måste begränsas till högsta två grader Celsius jämfört med läget före industrialismen.

Tillgången på föda

Både i USA och Europa har redan flyttfåglar drabbats på grund av att tillgången på föda förändrats.

I Kanada når myggorna sitt maximum tidigare på våren medan fåglarna inte har lärt sig det. I Nederländerna har den svartvita flugsnapparen minskat med 90 procent på två årtionden av samma skäl.

De beräknade temperaturstegringarna hinner torrlägga Europas våtmarker vid Medelhavet till 2080 – områden som är livsviktiga hemvisten för många flyttfåglar.

Klimatförändringarna påverkar också skyddsområden varför många fåglar kan tvingas flytta därifrån till oskyddade platser. Samtidigt har fågelarter med öar och berg som sin hemvist har ingen annanstans att ta vägen, säger WWF.

Tidigare artiklar

TT