… fast det allra bästa är att ställa bilen helt

NYHETER

Viktigast för alla svenskar som vill minska den globala uppvärmningen är att åka mindre bil.

Det visar Aftonbladets enkät bland 100 delegater på FN:s klimatkonferens i Nairobi.

I Europa står bilarna och vägtransporterna för nästan en fjärdedel av koldioxidutsläppen.

Det vet delegaterna från 37 länder och sex världsdelar som i förra veckan anonymt svarade på Aftonbladets enkät vid FN:s klimatkonferens i Nairobi. Mer än hälften av dem slog fast att minskad bilism är viktigast på individnivå.

– Ställ bilen hemma, det är bättre att åka kollektivt, cykla eller gå, tyckte 56 av 100 delegater.

Det gäller särskilt i Sverige.

Vi har den tredje äldsta bilparken bland de 15 EU-länderna före utvidgningen 2004.

Det gäller särskilt i Sverige.

Koldioxidutsläppen från nysålda bilar i Sverige är högre än i andra nordeuropeiska länder, eftersom vi köper så tunga bilar.

På nationell nivå ansåg delegaterna vid FN:s klimatkonferens att minskad energiförbrukning är den viktigaste frågan.

Joachim Kerpner