”Det är dags att kräva en klimatpolitik”

Aftonbladet.se:s läsare chattade med Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson

NYHETER

På torsdagen chattade aftonbladet.se:s läsare med Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.

Ämnet var FN:s klimatrapport och klimathotet.

Svante Axelsson säger: Hejsan, nu är jag här. Välkomna att ställa era frågor.

Brunett säger: Hej Svante! Vad är det som skulle man kunna göra omedelbart för att förändra situationen?

Svante Axelsson säger: Som individ kan man göra ett antal saker. T ex åka mer kollektivt, byta till energisnåla lampor och köpa närodlad mat. men framför allt behövs det opinionstryck mot politikerna så de förändrar spelregerlna så vi får fram ny, smartare teknik. Vi har tio punkter på vår hemsida för smartare politik. Genom att få fram föregångsländer så blir det lättare att få alla andra länder att följa efter. Länder som Kina, USA och Brasilien.

Dude säger: Kommer havsnivån öka lika mycket överallt på jorden, tänkte mest på Medelhavet? vilken del av världen kommer klara sig bäst i så fall?

Svante Axelsson säger: Nej, det kommer inte öka lika mycket överallt. Det beror på strömmar och områden där glaicärerna smälter. Men i genomsnitt cirka en halvmeter det här seklet, tror forskarna. Men om grönslandsisen smälter ännu mer än man befarar, kan det bli upp till fem eller sex meter. Då hotas de flesta platser som exempelvis Göteborg, Bangladesh, New York, Nederländerna.

Ehlin säger: Kommer vi inte få någon vinter alls i sverige? Ingen snö?

Svante Axelsson säger: Jo, vi kommer ha vinter i Sverige men det kommer bli fler gröna vintrar och kortare vintrar. Och man får åka längre norrut framöver om man vill ha lång skidsäsong. Vi kommer få nordtyskt klimat i mellansverige om ett antal år om vi inte dramatiskt minskar utsläppen. Det är inte helt kört!

Hampus, 22 säger: Hejsan Svante, är det inte dags att ställa krav på politikerna? Vad vill du att regeringen ska göra i klimatfrågan?

Svante Axelsson säger: Håller fullständigt med. Det är nästa våg som måste komma att vi går från ren individmoral till att kräva klimatpolitik. Skicka mejl och ring politiker, skriv insändare. Konkreta förslag som vi tycker är akuta finns på vår hemsida. De lämnade vi över till miljöministern för två veckor sedan. Stötta oss med de kraven är du hygglig!

vinter säger: Hej! Går det att kräva storföretag att ta sitt ansvar och minskar på koldioxidutsläpp?

Svante Axelsson säger: Ja det går. Företagen är känsliga för kunderna och aktieägarnas rekationer. Vissa företag går i bräschen och vill kalla sig för klimatneutrala företag. De är värda beröm för de minskar merän de måste enligt lagstiftningen. Men på sikt måste vi ha spelregler som gör det mer lönsamt som gör det mer lönsamt att minska utsläppen än att öka. T ex kan man höja koldioxisskatten och sänka skatten på arbete som är en byteshandel med företagen.

Anders säger: Hej! Kan man med säkerhet nu säga att det är våra utsläpp som föranligger temperatursvängningarna, eller finns det forskare som fortfarande hävdar att det är naturliga svängningar i temperaturen?

Svante Axelsson säger: Nu har världens klimatforsakre träffats igen och kommit överens om att det är till 95 procent säkerhet är vi människor som orsakar klimatproblemen. Även om det skulle vara så bra att vi har fel, så kan vi inte spela rysk roulette med jordens klimat och chansa. Vi måste utgå från att forskarna har viat på det sannolika och vi måste bete oss därefter.

Apokalypsens ryttare säger: Med tanke på att konsumtionen av fossila bränslen antagligen kommer att fortsätta stiga, hur vet man att temperaturökningen blir just 6 grader och inte ännu mer?

Svante Axelsson säger: Ja, man vet inte hundraprocentigt men man har datamodeller och erfarenheter av tidigare ökningar och vad de ger för effekt på temperaturen. Här litar jag helt på klimatforskarna och de har sagt att den sannolika temperaturökningen som vi har framför oss är 2 grader till 4,5 grader. Om vi lyckas dramatiskt minska utsläppen snabbt så kanske vi kan landa på 2 grader, vilket vore bra. Efter två grader händer dramatiska tröskeleffekter i naturen som vi vill undvika.

v.S säger: Den miljöförändringen vi känner av idag, är inte det främst ett resultat av utsläpp som gjordes för 10-20 år sedan?

Svante Axelsson säger: Jo det kan man säga. Det är en upplagrad utsläppsnivå som vi ser frukten av idag. Det är vi i den rika världen som historiskt sett har släppt ut mest och som släpper ut mest per person idag. Men ska man styra om utvecklingen måste vi i den rika världen först visa den fattiga världen att det går att leva gott i ett land med låga utsläpp av koldioxid. Då kommer även Kina och Indien att följa med.

anders säger: Hur ställer du dig till rymdfärjeuppskjutningarna? De spyr ut mycket utsläpp samtidigt som rymdforskningen sammanhänger med klimatforskningen, eller har jag fel?

Svante Axelsson säger: Rymdforskningen kan säkert ge bidrag till den tekniska utvecklingen men jag blir skrämd när jag hör Fuglesang och andra prata om visioner att vi ska flytta upp till andra planeter i framtiden. Just nu behövs alla resurserna för att rädda det enda klot vi vet i universum som vi vet har liv.

Bengt säger: Hej Svante. Inom vilken tidsperiod MÅSTE vi agera innan det är försent för oss att hitta tillbaka till dagens klimat?

Svante Axelsson säger: Vi kan aldrig hitta tillbaka till det klimat vi har haft. Vi kan bara dämpa förändringen framåt. Och vi har en möjlighet nu att på cirka tio till femton år att snabbt styra om skutan så att vi inte får koncentrationer över 450 ppm (miljondelar) av växthusgaser i atmosfären. Då får vi i bästa fall inte mer än två graders förändring, vilket är dramatiskt nog.

Micke säger: Hej! Tror du inte "knäppa vädret" till står del beror på polvändning som sker? Jag har en stark tro att vi är bara en liten del i moder naturs styrning.

Svante Axelsson säger: Nej, jag tror inte det. Framför allt litar jag på de tusentals klimatforskare som vet bättre än jag. De säger att det till 95 procent säkerhet att det är människans utsläpp som vi ser frukten av.

Lyxunge säger: Är inte USA:s bränslekonsumtion en stor bov? Vad gör EU för att påverka USA?

Svante Axelsson säger: Jo, USA är en stor bov. De står för 25 procent av utsläppen, även om vissa stater som Kalifornien är väldigt radikala. EU kan bäst hjälpa USA genom att vi visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att fasa ut oljan och kolet. Sannolikt kommer USA att sitta med Svarte Petter genom sitt oljeberoende på lång sikt.

ramta säger: Hej, när tror du att det blir obebodligt i afrika

Svante Axelsson säger: Det är redan obeboeligt i vissa områden idag i Afrika. Tyvärr är det så att just Afrika är en av de stora förlorarna när klimatet förändras. Öknen sprider sig och dramatiska regn gör att jorden rinner brot. Men det kommer säkert finnas områden som är beboeliga eftersom Afrika inte är så tätbefolkat. Däremot blir det säkert väldigt många klimatflyktingar som tvingas flytta omkring.

Mathias säger: Hej Svante. Kan vi verkligen göra hur mycket som helst för att rädda värden i sverige?

Svante Axelsson säger: Vi kan ju inte rädda världen direkt. Men indirekt kan Sverige genom att visa omvärlden att det faktiskt är lönsamt och möjligt att minska utsläppen dramatiskt här och samtidigt har en välfungerande välfärdsstat. Det är det här som de flesta länder inte tror går att förena - hög tillväxt och låga utsläpp av koldioxid. Genom exemplets makt kan vi rädda världen.

Vinter säger: Jättemånga tror att det som sker nu är naturligt. Hur ska man få dem att förstå att det inte är så? Det verkar som att en del tycker det är bekvämast att tro det för att slippa ta ansvar?

Svante Axelsson säger: Man får förstå att människor har många försvarsmekanismer när man tar emot ett så tungt sorgebudskap och försöka lotsa dem in till den verklighet som är den bild som forskarna presenterar. Men det finns hopp och man får visa på vilka otroliga potentialer det finns i ny teknik, energi från solen. Många företag kan tjäna pengar på att bli en del av lösningen. När man ser möjligheterna orkar man också kanske ta emot budskapet.

Tarzan säger: Hej Svante! Hur stor del av miljöproblemen beror på att världens skog skövlas? Hur mycket skog försvinner per år om man räknar bort antalet planterade träd per år?

Svante Axelsson säger: Det är rätt att även skogsskövlingen bidrar till att fövärra klimatsituationen. Jag har inte de exakta siffrorna i huvudet. Men det avgörande är ändå att vi pumpar upp gammal fossil energi från jordens inre och släpper ut det i atmosfären. Då backar vi bandet när det gäller jordens utveckling. Det viktigaste är att strypa upptaget av kol, olja och fossil gas. Det är det avgörande uppdraget.

Moderator säger: Nu tar vi den sista frågan!

Andreas säger: Kommer vi människor dö ut på grund av den globala temperaturhöjningen?

Svante Axelsson säger: Nej, det tror jag inte. Jag är i grunden ändå optimist. Vi människor brukar kunna förändra vårt betoende när vi har fått sjukdomsinsikt om vad vi faktiskt gör. Nu är läget så klarlagt att allt fokus läggs på att hitta lösningar och lösningar finns, bara vi får de politiska besluten som gör det lönsamt att byta teknik och beteende.

Moderator säger: Tack Svante Axelsson som chattade på aftonbladet.se och alla läsare som ställde frågor.

Svante Axelsson säger: Tack aftonbladet och tack för alla intressanta frågor!

Läs mer:

aftonbladet.se