Jorden kan bli sex grader varmare – detta seklet

Naturskyddsföreningen: Sverige måste agera mot klimathotet

Foto: ANDRÉ DE LOISTED
TIDSFRÅGA Att de skånska kusterna försvinner av ersion är bara en av många konsekvenser av miljöförstöringarnas påverkan på klimatet.
NYHETER

Den globala medeltemperaturen väntas stiga med upp till sex grader under det här seklet och nästan all snö kommer smälta bort i Europa.

Det hävdar Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson som tagit del av FN:s klimatrapport.

Samtidigt riktar han skarp kritik mot statsminister Fredrik Reinfeldt.

I morgon presenteras FN:s klimatrapport för 2007, men redan i dag kan skriver Svante Axelsson på DN:s debattsida att det är många dystra slutsatser som dras i rapporten.

Naturskyddsföreningen har nämligen i förväg fått ta del av larmrapporten som väntas skaka världen.

Bland annat har de cirka 2 000 forskarna i klimatpanelen IPCC kommit fram till att den globala medeltemperaturen kommer öka mer än vad man tidigare trott. Man utesluter inte en ökning på upp till sex grader.

Större delen av snön i Europa väntas försvinna och de stora isarna på Grönland och Arktis kommer smälta. Följden av det blir bland annat ökande havsnivåer och en försvagad Golfström. Golfströmmen har i sin tur betydelse för klimatet i bland annat Sverige.

Kritiserar Reinfeldt

Nu anser Svante Axelsson att vi i Sverige borde göra mer för att stoppa klimatförändringarna och han riktar skarp kritik mot statsminister Fredrik Reinfeldt. Enligt Axelsson är Reinfeldts idé om att vi i första hand borde koncentrera oss på att engagera oss internationellt oroväckande och allvarlig.

– Reinfeldts betoning på att nio miljoner människor i Sverige eller någon annanstans inte spelar någon roll, späder på den klimatpolitiska jantelag där alla väntar på alla, skriver han i DN Debatt.

Enligt Axelsson kan Sverige i stället fungera som en förebild för andra länder.

– Det är först när i-länderna lämnar sin defensiva hållning som klimatförhandligarna kan ta fart. Just nu verkar alla länders taktik utgå från principen att det land som sist lämnar fossilsamhället vinner. Inget kan vara mer felaktigt.

Manar till ledarskap

I Sverige har allmänhetens engagemang och kunskap om klimathotet ökat den senaste tiden. Många har tagit del av Al Gores film ”En obehaglig sanning” och ”Planeten” som sändes på SVT. Axelsson hoppas att regeringen nu också tar frågan på allvar.

– Visa ledarskap och använd vårpropositionen till att införa en klimatpolitik som underlättar för företag och hushåll att agera klimatsmart, uppmanar han regeringen till på DN Debatt.

Klimatrapportens slutsatser:

Läs mer:

Susanna Vidlund