Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Marianne Berg (v).

I dag: Marianne Berg (v).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, det är av vikt att vi ändrar livsstil, med betoning på att det inte leder till sämre livskvalitet. Ett enkelt första steg är att alla får möjlighet till sopsortering. Att bygga ut kolletivtrafiken är ett led, i första hand den spårbundna trafiken. Men att åka buss är också ett klart bättre alternativ än att sätta sig i den egna bilen. Flertalet transporter som i dag sker via flyg måste förändras, i de flesta fall går det alldeles utmärkt att dessa transporter sker via faryg eller spårbunden trafik. Allt måste inte heller finnas att köpa. I min hemstad Malmö finns dagsfärskt bröd att köpa, influget från Frankrike. Det är magstarkt tycker jag.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Det är knepigt eftersom det inte finns någon renodlad politisk åtgärd för att komma till bukt med utsläppen av växthusgaser. Det krävs en samordnad politik på många olika områden. Men en viktig del i helheten är vänsterpartiets politik för satsningar på ny miljöteknik. Här finns det mycket att åstadkomma om bara viljan finns.

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen? I så fall hur hög bör den vara?

– Tycker inte att detta förslag är speciellt bra, många människor har aldrig och kommer aldrig att ha råd att köpa en ny bil, oavsett rabatt eller inte. Det är bättre att satsa på förnyelsebara drivmedel, höjt bensinpris och att få bilindustrin att satsa mycket mer på bilar som drivs med andra drivmedel än bensin.

Joachim Kerpner