Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Johan Linander, c.

Måste vi ändra livsstil?

– Nej, att byta bränsle i bilen eller uppvärmningssystem i husen betyder ingen livsstilsförändring. Utvecklingen av miljövänlig teknik är avgörande för att vi ska lyckas att få ner utsläppen av växthusgaser.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska minska utsläppen?

– En fortsättning och förbättring av Kyotoprotokollet, som även USA skriver på.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– En skattereduktion på 10 000 kronor är en bra början.

Joachim Kerpner