Vad gör du åt klimathotet?

Anti Avsan (m)

NYHETER

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt det?

Anti Avsan (m).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Ja, klimatfrågan måste tas på stort allvar.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Det är svårt att peka ut något enskilt beslut. Det handlar om ett antal olika politiska beslut både i Sverige, inom EU och i andra delar av världen.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Detta förutsätter dock att det finns alternativa bränslen i tillräcklig omfattning och att sådana bränslen inte är för dyra.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM