Fåglarna flyttar

Klimatförändringar och gifter får flera fågelarter att fly Sverige

”OROVÄCKANDE” Ornitologen Lennart Karlsson och hans kollega Jan-Åke Hillarp blickar ut över Falsterbo fågelstation. Det ska bli en tyst vår. Enligt Lennart Karlsson har flera fågelarter minskat i antal i Sverige – beroende på klimatförändringar och miljögifter. Av lövsångar
NYHETER

Förbered dig på en tyst vår.

Fåglar lämnar Sverige.

– Det är oroväckande, säger ornitologen Lennart Karlsson.

I nästan 30 år har han arbetat med att ringmärka fåglar på Falsterbo fågelstation i Skåne.

Och sett hur näktergal, stenskvätta, ladusvala och andra flyttfåglar har minskat med hälften.

Började med torka

Av lövsångarna har två tredjedelar försvunnit.

– Eftersom vi mätt på exakt samma sätt vet vi att siffrorna är helt jämförbara, säger Lennart Karlsson.

Nedgången tog fart i början på 90-talet, då det var torka i Afrika och dåliga kläcksäsonger i Norden.

Fåglarna borde ha återhämtat sig sedan dess. Men har i stället fortsatt att minska. Mycket lite talar för att utvecklingen kommer att brytas.

– Det kommer att bli allt tystare i våra skogar utan näktergalen, säger Lennart Karlsson.

Mer miljögifter

Förändrade jordbruksmetoder och ökade halter

av miljögifter har spelat in. Men Lennart Karlsson tror att det förändrade klimatet bär huvudansvaret.

De allt varmare vårarna har gjort att tillgången på larver inte längre är som bäst när ungarna är små. Torka och ökenspridning i Afrika har gjort vintrarna svårare.

Fåglar som övervintrar i Norden eller inte flyttar så långt har klarat sig bättre. Gärdsmyg, blåmes och koltrast har rent av blivit fler.

Fåglarna ändrar vanor

De mildra vintrarna har fått vissa arter att ändra vanor.

– Svarthättan och bofinken stannar i högre utsträckning kvar i Sverige, säger Lennart Karlsson.

FAKTA

DE ARTERNA MINSKAR I SVERIGE ...

...DE ARTERNA ÖKAR ...

... OCH DE STANNAR I SVERIGE