Sverige är bäst i världen

Vi släpper ut minst

NYHETER

Sträck på dig, Svensson – i dag kan du vara stolt över Sveriges politiker!

De slåss om att släppa ut minst koldioxid.

Synd att de inte bestämmer över hela världen.

Tänk om USA:s och Kinas ledare hade presenterat samma plan.

– Vi ska sänka utsläppen av koldioxid med 38 procent till 2020, sa George W Bush.

– Nehej, 40 procent! sa Hu Jintao.

Då hade alla kommentatorer gått i spinn och tyckt att det var fantastiskt. Att det skiljde några procent mellan ländernas mål hade ingen brytt sig särskilt mycket om.

Nu hände det sig i Sverige i stället, och det var gott nog.

Ense om det mesta

De sju riksdagspartierna berättade i går att de är överens om en massa saker som ska genomföras till 2020: höjda bensin- och dieselskatter, kraftiga satsningar på nya järnvägar, mer fokus på kollektivtrafik, biogas och energisnåla hus.

Det enda de inte är överens om är procenten.

– Vi ska minska koldioxidutsläppen med 38 procent till 2020. Klimatåtgärder i utlandet ska stå för åtta procentenheter, sa alliansen.

– Nej, 40 procent ska vi minska, och bara genom åtgärder i Sverige, morrade oppositionen.

Hörni, stopp, stopp!

Jag säger bara: ni är bäst i klassen, hela gänget.

Bara åtta ton per skalle

Redan i dag ligger Sverige väldigt lågt jämfört med världens andra industriländer. Varje svensk släpper bara ut åtta ton koldioxid. Det är hälften av västvärldens genomsnitt på 16 ton.

Därför behöver vi bara sänka våra utsläpp med 20–25 procent till 2020, enligt Vetenskapliga rådet för klimatfrågor. Till 2050 måste Sveriges utsläpp ner med 70 till 85 procent.

Våra politiker är alltså överens om mycket mer. Både till 2020 och 2050. Alla partiers mål till halvsekelskiftet är 75–90 procent.

Vi leder över tyskarna

Visst finns det enstaka länder som fattat beslut om ännu större nedskärningar.

Tyskarna ska till exempel sänka utsläppen med 40 procent till 2020.

Men tyskarna ligger ändå efter oss. De borde sänka ännu mer (närmare 45 procent enligt Vetenskapliga rådet) eftersom de bränner så mycket kol i dag.

Den som inte gillar att tyskarna ser ut att ”vinna” över oss, kan ju trösta sig med att allt pekar på maktskifte 2010 i Sverige.

Och då har vi också en regering som vill sänka 40 procent.

Bra med krav

Hur som helst, det är väldigt bra att politikerna börjar ställa tuffare krav på oss svenskar. Det behövs. Även om vi är medvetna om problemen, så är det enklast att köra på i gamla koldioxidbolmande hjulspår.

Med svensk politik i hela världen hade vi lätt lyckats hejda ökningen av jordens medeltemperatur till två grader. Det är faktiskt något vi kan vara stolta över, alla svenskar!