Kallare väder – varmare klimat

Rekordvarm vinter – men 2008 blir kallt

NYHETER

2008 kan bli kallare än 2007.

Men – det är bara en tillfällighet. Den globala uppvärmningen har inte hejdats.

Varmare Trots att 2008 väntas bli kallare än 2007 stiger den globala årsmedeltemperaturen stadigt. Den svarta linjen visar den genomsnittliga årsmedeltemperaturen 1960–1990. De varma vintrarna med kraftig snösmältning orsakar många problem. I norska Gudbrandsdalen drog ett jordskred i går med sig två hus och ett trettiotal hus fick evakueras.Foto: KETIL SANDVIKEN/SCANPIX

Just nu varnar SMHI för höga flöden i vattendragen i norra Sverige när stora mängder snö smälter i mildvädret. I delar av Norrland har det varit rekordvarmt. Ändå förväntas året i genomsnitt bli svalare än förra året.

Det beror på väderfenomenet La Niña.

Weine Josefsson, klimatolog på SMHI, reder ut begreppen.

– Det som diskuterats är att vintern på sina håll varit kallare än på många år. Men klimatologiskt betyder det ingenting. Ser man på en hundraårsserie – då tillhör den här vintern de milda vintrarna.

Aningen kallare

La Niña har medfört kraftiga köldknäppar i Kina och på vissa platser i Nordamerika.

Väderfenomenet gör att ytvattnet i Stilla havet blir svalare, och eftersom havet har så stor yta påverkar detta i sin tur lufttemperaturen och vädret på land. Nu har en ovanligt kraftig La Niña varit aktiv.

Chefen för FN:s väderorganisation WMO, Michel Jarraud, har sagt i en intervju med BBC att man väntar sig att La Niña fortsätter över sommaren. Och i slutänden kan det betyda att när man sammanfattar 2008 visar det sig vara en smula svalare; det kan handla om en bråkdel av en grad.

Går upp och ner

Men även om vi skulle få en aning svalare väder under 2008, så är väder och klimat inte samma sak. Och det är den långsiktiga klimatförändringen, växthuseffekten, som är bekymret.

– Den globala uppvärmningen sker inte med jämn hastighet, det går upp och ner, säger Weine Josefsson.

La Niña och El Niño brukar avlösa varandra. De kan enklast beskrivas som kraftiga väderfenomen som hänger ihop med hur passadvindarna påverkar ytvattnet i Stilla havet. Effekten av fenomenen märks i hela jordens väder: El Niño värmer jordklotet och La Niña kyler ner. Just i år är La Niña mycket stark.