Ny teknik lagrar koldioxid i marken

Invigs i veckan – men kritikerna pekar på oklarheter

NYHETER

Kolkraften ska bli klimatneutral.

Det hoppas i alla fall Vattenfall som på tisdag inviger en pilotanläggning i Tyskland för infångning och lagring av koldioxid.

Men Naturskyddsföreningen är kritisk:

– Man borde inte bygga nya kolkraftverk alls förrän man har visat att det här verkligen fungerar, säger Svante Axelsson.

Foto: Lasse Allard
Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen

I anläggningen kommer kol att förbrännas tillsammans med syrgas. Sedan avskiljs olika föroreningar ur rökgaserna och vattenångan kondenseras bort. Kvar blir koncentrerad koldioxid som komprimeras till flytande form och transporteras till ett gammalt gasfält där den trycks ned 1 000 meter under markytan.

Där nere ska den sedan ligga kvar för evärdlig tid – i stället för hamna i atmosfären och förstärka växthuseffekten.

– Den här tekniken kommer att bli helt nödvändig om klimatproblemet ska lösas. Hur gärna vi än skulle vilja så går kolet inte att tänka eller önska bort. Många länder är helt beroende av kolkraften och kommer så att vara under lång tid, säger Staffan Görtz, kommunikationsansvarig för Vattenfalls koldioxidprojekt.

Koldioxidfällor

Hans åsikter är inte unika för industrins talesmän. Infångning och lagring av koldioxid, Carbon Capture and Storage (CCS), ses av många oberoende experter som en av de absolut viktigaste åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vattenfalls pilotanläggning ligger vid kolkraftverket Schwarze Pumpe i östra Tyskland. Runt 95 procent av koldioxiden kommer att fångas in och målet är 98 procent på sikt. Liknande anläggningar, med olika typer av avskiljningsteknik, är på planeringsstadiet runt om i världen.

Om försöken slår väl ut ska tekniken tas i bruk i kommersiell skala framåt 2020. Förutsättningen är att kostnaden kan hållas kring 20 euro per ton koldioxid..

Enda hoppet?

Den brittiske ekonomen Nicholas Stern hävdade i den uppmärksammade Stern-rapporten att CCS, tillsammans med ett stopp för skövlingen av världens regnskogar, var det enda som kunde ge stora minskningar av de globala utsläppen på kort tid. Sir David King, tidigare vetenskaplig rådgivare till den brittiska regeringen, beskrev CCS kort och gott som ”mänsklighetens enda hopp”.

Det finns också många som är kritiska till tekniken, främst inom miljörörelsen där den ses som ett osäkert kort som riskerar att försena utfasningen av de fossila bränslena.

– Om Vattenfall lyckas är vi rädda för att CCS leder till nya subventioner på kol inom EU. Den tar också pengar från den förnyelsebara energin. Vi tror mer på att använda naturgas under en övergångstid, säger Martina Krüger på Greenpeace.

Risk bli gökunge

Svante Axelsson, generalsekreterare vid Naturskyddsföreningen, anser att nya kolkraftverk inte bör uppföras förrän man har visat att tekniken verkligen fungerar.

– Det finns också en risk att den här tekniken blir en gökunge i den mån att den tränger undan det som vi vet fungerar, som förnybar energi i form av exempelvis vindkraft och storsatsningar på energieffektiviseringsåtgärder.

Dessutom, påpekar ha, finns ett antal oklarheter som måste redas ut.

– Äganderätten är ett exempel. Vem äger områden långt under havsbotten? Vem tar ansvar på lång sikt? Det finns mycket att reda ut, säger han.